Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 34.1 Trang 43 SBT Hóa học 9

Giải bài 34.1 Trang 43 sách bài tập Hóa học 9. Có các chất sau :

Xem lời giải

Bài 34.2 Trang 43 SBT Hóa học 9

Giải bài 34.2 Trang 43 sách bài tập Hóa học 9. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :

Xem lời giải

Bài 34.3 Trang 43 SBT Hóa học 9

Giải bài 34.3 Trang 43 sách bài tập Hóa học 9. Gỗ, tre, giấy, dầu hỏa, cồn, nến, đường ăn, gạo, ngô, sắn chứa chủ yếu là các chất hữu cơ.

Xem lời giải

Bài 34.4 Trang 43 SBT Hóa học 9

Giải bài 34.4 Trang 43 sách bài tập Hóa học 9. Có thể phân biệt muối ăn và đường bằng cách đốt chúng trong không khí không ? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 34.5 Trang 43 SBT Hóa học 9

Giải bài 34.5 Trang 43 sách bài tập Hóa học 9. A và B là hai hợp chất đều có tỉ khối đối với H2 là 14.

Xem lời giải

Bài 34.6 Trang 44 SBT Hóa học 9

Giải bài 34.6 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O.

Xem lời giải

Bài 34.7 Trang 44 SBT Hóa học 9

Giải bài 34.7 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối đối với H2 là 13.

Xem lời giải

Bài 35.1 Trang 44 SBT Hóa học 9

Giải bài 35.1 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C4H10O là

Xem lời giải

Bài 35.2 Trang 44 SBT Hóa học 9

Giải bài 35.2 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Xem lời giải

Bài 35.3 Trang 44 SBT Hóa học 9

Giải bài 35.3 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau : C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br

Xem lời giải

Bài 35.4 Trang 44 SBT Hóa học 9

Giải bài 35.4 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Hãy chọn những phát biểu đúng trong các phát biểu sau :

Xem lời giải

Bài 35.5 Trang 45 SBT Hóa học 9

Giải bài 35.5 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử.

Xem lời giải

Bài 35.6 Trang 45 SBT Hóa học 9

Giải bài 35.6 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Khi xác định công thức phân tử của chất hữu cơ trong hai mẫu thí nghiệm, người ta thu được kết quả sau :

Xem lời giải

Bài 35.7 Trang 45 SBT Hóa học 9

Giải bài 35.7 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử

Xem lời giải

Bài 36.1 Trang 45 SBT Hóa học 9

Giải bài 36.1 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Trong tự nhiên khí metan có nhiều trong

Xem lời giải

Bài 36.2 Trang 45 SBT Hóa học 9

Giải bài 36.2 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2 gam H2O.

Xem lời giải

Bài 36.3 Trang 46 SBT Hóa học 9

Giải bài 36.3 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon A có khối lượng bằng 1 lít khí oxi. Hãy xác định công thức phân tử của A.

Xem lời giải

Bài 36.4 Trang 46 SBT Hóa học 9

Giải bài 36.4 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Nêu phương pháp hóa học dùng để phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt sau

Xem lời giải

Bài 36.5 Trang 46 SBT hóa học 9

Giải bài 36.5 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử C3H8

Xem lời giải

Bài 36.6 Trang 46 SBT Hóa học 9

Giải bài 36.6 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Khi cho metan tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất