Bài 35.7 Trang 45 SBT Hóa học 9


Đề bài

Hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử. Đốt cháy 3 gam hỗn hợp cần dùng 7,2 gam oxi thu được sản phẩm chỉ gồm CO2, H2O. Cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 15 gam kết tủa. Hãy xác định công thức cấu tạo của ba chất hữu cơ có trong A. Biết 1 lít hỗn hợp A ở dạng khí nặng gấp hai lần 1 lít khí C2H6 ở cùng điều kiện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định thành phần nguyên tố dựa vào sản phẩm cháy và so sánh về khối lượng. Lập công thức phân tử của A, biết MA = MC2H6.

Lời giải chi tiết

Biết 1 lít hỗn hợp A ở dạng khí nặng gấp hai lần 1 lít khí \(C_2H_6\) ở cùng điều kiện

\( \to\) \(n_A = n_{C_2H_6} \to M_A = 2M_{C_2H_6}\)

Ba chất có cùng công thức phân tử => có cùng khối lượng mol phân tử : M = 2.30 = 60 (gam/mol). Khi đốt cháy hỗn hợp A thu được CO2, H2O —> công thức phân tử của các chất có dạng CxHyOz.

Phương trình hoá học 

\({C_x}{H_y}{O_z} + (x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{z}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O\)  

CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO+ H2O

Ta có : \({n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = \dfrac{{15}}{{100}} = 0,15(mol)\)

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có : \({m_A} + {m_O} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}}\)

=> 3 + 7,2 = 0,15 x 44 + \({m_{{H_2}O}}\) => \({m_{{H_2}O}}\) = 3,6 gam

\({n_A} = \dfrac{{3}}{{60}} = 0,05(mol);{n_{C{O_2}}} = 0,05x = 0,15 \Rightarrow x = 3\)

\({n_{{H_2}O}} = \dfrac{{0,05y}}{{2}} = \dfrac{{3,6}}{{18}} \Rightarrow y = 8\)

MA = 12x + y + 16z = 60 => z = 1 => công thức phân tử của A là C3H8O

Công thức cấu tạo của ba chất là : CH3CH2CH2OH

CH3CHOHCH3

CH3-O-CH2CH3

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 35.6 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.6 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Khi xác định công thức phân tử của chất hữu cơ trong hai mẫu thí nghiệm, người ta thu được kết quả sau :

 • Bài 35.5 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.5 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử.

 • Bài 35.4 Trang 44 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.4 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Hãy chọn những phát biểu đúng trong các phát biểu sau :

 • Bài 35.3 Trang 44 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.3 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau : C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br

 • Bài 35.2 Trang 44 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.2 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

 • Bài 35.1 Trang 44 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.1 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C4H10O là

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài