Bài 35.4 Trang 44 SBT Hóa học 9


Đề bài

Hãy chọn những phát biểu đúng trong các phát biểu sau :

a) Ứng với mỗi công thức phân tử có thể có nhiều chất hữu cơ.

b) Mỗi công thức cấu tạo biểu diễn nhiều chất hữu cơ.

c) Ứng với mỗi công thức phân tử chỉ có một chất hữu cơ.

d) Mỗi công thức cấu tạo chỉ biểu diễn một chất hữu cơ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Tại đây

Lời giải chi tiết

Các phát biểu đúng là:

a) Ứng với mỗi công thức phân tử có thể có nhiều chất hữu cơ.

d) Mỗi công thức cấu tạo chỉ biểu diễn một chất hữu cơ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Bài 35.5 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.5 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử.

 • Bài 35.6 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.6 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Khi xác định công thức phân tử của chất hữu cơ trong hai mẫu thí nghiệm, người ta thu được kết quả sau :

 • Bài 35.7 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.7 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử

 • Bài 35.3 Trang 44 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.3 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau : C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br

 • Bài 35.2 Trang 44 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.2 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.