Bài 35.2 Trang 44 SBT Hóa học 9


Đề bài

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các công thức có thứ tự liên kết giống nhau sẽ biểu diễn cùng một chất.

Lời giải chi tiết

Các công thức biểu diễn cùng một chất là a và b ;   c và d ;    e và g ;    h và i.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Bài 35.3 Trang 44 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.3 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau : C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br

 • Bài 35.4 Trang 44 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.4 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Hãy chọn những phát biểu đúng trong các phát biểu sau :

 • Bài 35.5 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.5 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử.

 • Bài 35.6 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.6 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Khi xác định công thức phân tử của chất hữu cơ trong hai mẫu thí nghiệm, người ta thu được kết quả sau :

 • Bài 35.7 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.7 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử

 • Bài 35.1 Trang 44 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.1 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C4H10O là

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.