Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép

Bình chọn:
4.6 trên 82 phiếu
Bài 20.1 Trang 25 SBT Hóa học 9

Giải bài 20.1 Trang 25 sách bài tập Hóa học 9. So sánh hàm lượng các nguyên tố trong gang và thép. Nêu ứng dụng của gang, thép.

Xem lời giải

Bài 20.2 Trang 25 SBT Hóa học 9

Giải bài 20.2 Trang 25 sách bài tập Hóa học 9. Nêu nguyên tắc chung để luyện quặng thành gang. Viết các phương trình hoá học trong quá trình luyện quặng thành gang và luyện gang thành thép.

Xem lời giải

Bài 20.3 Trang 25 SBT Hóa học 9

Giải bài 20.3 Trang 25 sách bài tập Hóa học 9. Quặng oxit sắt từ (Fe3O4) chứa 64,15% sắt. Hãy tính lượng gang sản xuất được từ 1 tấn quặng nói trên

Xem lời giải

Bài 20.4 Trang 25 SBT Hóa học 9

Giải bài 20.4 Trang 25 sách bài tập Hóa học 9. Để có 1 tấn thép (98% Fe) cần dùng bao nhiêu tấn quặng hematit nâu (Fe2O3.2H2O) ?

Xem lời giải

Bài 20.5 Trang 25 SBT Hóa học 9

Giải bài 20.5 Trang 25 sách bài tập Hóa học 9. Dùng 100 tấn quặng Fe3O4 để luyện gang (95% sắt). Tính khối lượng gang thu được. Cho biết hàm lượng Fe3O4 trong quặng là 80%. Hiệu suất quá trình phản ứng là 93%.

Xem lời giải

Bài 20.6 Trang 26 SBT Hóa học 9

Giải bài 20.6 Trang 26 sách bài tập Hóa học 9. Cứ 1 tấn quặng FeCO3 hàm lượng 80% đem luyện thành gang (95% sắt) thì thu được 378 kg gang thành phẩm. Tính hiệu suất của quá trình phản ứng.

Xem lời giải