Bài 34.7 Trang 44 SBT Hóa học 9


Đề bài

Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối đối với H2 là 13. Khi đốt cháy 5,2 gam A thu được m gam CO2 và a gam H2O. Cho toàn bộ lượng CO2 thu được ở trên hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 40 gam kết tủa. Hãy xác định công thức phân tử của A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các nguyên tố hóa học có trong A. Lập công thức phân tử của A dựa vào số mol mỗi nguyên tố.

Lời giải chi tiết

Ta có MA = 13 x 2 = 26 (gam/mol)

Khi đốt cháy A sinh ra CO2, H2O ----> A chứa C, H và không có oxi vì MA = 26 gam/mol.

Gọi công thức của A là CnHm

Phương trình hoá học : \({C_n}{H_m} + (n + \dfrac{{m}}{{4}}){O_2} \to {n_{C{O_2}}} + \dfrac{{m}}{{2}}{H_2}O\)

CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O

\({n_A} = \dfrac{{5,2}}{{26}} = 0,2(mol);{n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = \dfrac{{40}}{{100}} = 0,4(mol)\)

Vậy 0,2n = 0,4 => n = 2 => công thức của A là C2H2.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.