Bài 28.5 Trang 35 SBT Hóa học 9


Giải bài 28.5 Trang 35 sách bài tập Hóa học 9. Nung nóng 19,15 gam hỗn hợp CuO và PbO với một lượng cacbon vừa đủ trong môi trường không có oxi để oxit kim loại bị khử hết.

Đề bài

Nung nóng 19,15 gam hỗn hợp CuO và PbO với một lượng cacbon vừa đủ trong môi trường không có oxi để oxit kim loại bị khử hết. Toàn bộ lượng khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, phản ứng xong người ta thu được 7,5 gam chất kết tủa màu trắng.

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra.

b) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

c) Tính khối lượng cacbon cần dùng cho phản ứng khử các oxit.

(Cho biết Cu : 64 ; Pb : 207.)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập hệ phương trình hai ẩn là số mol của 2 oxit. Tính toán theo phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học:

\(2CuO + C\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2} + 2Cu\)

x mol        \(\dfrac{{x}}{{2}}mol\)  \(\dfrac{{x}}{{2}}mol\)

\(2PbO + C\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2} + 2Pb\)

y mol       \(\dfrac{{y}}{{2}}mol\)   \(\dfrac{{y}}{{2}}mol\)

\(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)

0,075 mol                \(\dfrac{{7,5}}{{100}} = 0,075(mol)\)

b) Ta có các phương trình:

80x + 223y = 19,15 (I)

\(\dfrac{{x}}{{2}} + \dfrac{{y}}{{2}} = 0,075\) (II)

Giải phương trình (I), (II), ta được: x =0,1 ; y=0,05

\({m_{CuO}} = 8(gam);{m_{PbO}} = 11,15(gam)\)

Vậy CuO chiếm \(\dfrac{{8}}{{19,15}} \times 100\%   = 41\% \) khối lượng hỗn hợp đầu, còn PbO chiếm: 59%

c) \({m_C}_\text{cần dùng} = 0,075.12=0,9(gam)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu
 • Bài 28.6 Trang 35 SBT Hóa học 9

  Giải bài 28.6 Trang 35 sách bài tập Hóa học 9. Người ta cần dùng 7,84 lít khí CO (đktc) để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao.

 • Bài 28.7 Trang 35 SBT Hóa học 9

  Giải bài 28.7 Trang 35 sách bài tập Hóa học 9. Quá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic ?

 • Bài 28.8 Trang 35 SBT Hóa học 9

  Giải bài 28.8 Trang 35 sách bài tập Hóa học 9. Hàm lượng khí CO2 trong khí quyển của hành tinh chúng ta gần như là không đổi là vì

 • Bài 28.9 Trang 36 SBT Hóa học 9

  Giải bài 28.9 Trang 36 sách bài tập Hóa học 9. Khí cacbon monooxit (CO) nguy hiểm là do có khả năng kết hợp với hemoglobin trong máu làm mất khả năng vận chuyển oxi của máu. Trong trường hợp nào sau đây, con người có thể bị tử vong do ngộ độc CO ?

 • Bài 28.10 Trang 36 SBT Hóa học 9

  Giải bài 28.10 Trang 36 sách bài tập Hóa học 9. Khí CO và CO2 bị coi là chất làm ô nhiễm môi trường vì

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí