Bài 15.22 Trang 21 SBT Hóa học 9


Đề bài

Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là :

A. Al, Fe và Cu ;              B. Fe, Cu và Ag ;

C. Al, Cu và Ag ;              D. Kết quả khác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết dãy hoạt động hóa học của kim loại: kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của kim loại yếu hơn. Tại đây

Lời giải chi tiết

Al là kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Fe nên AI phản ứng hết trước. Trường hợp 1 : Al vừa đủ phản ứng, còn Fe không phản ứng và kim loại Ag, Cu được giải phóng.

AI + 3AgNO3  -------> AI(NO3)3 + 3Ag

2Al + 3Cu(NO3)2  -------> 2AI(NO3)3 + 3Cu

Trường hợp 2 : Al phản ứng hết, sau đó đến Fe phản ứng, Fe dư và kim loại Ag, Cu được giải phóng.

Fe + 2AgNO3 —-----> Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Cu(NO3)2 ---------> Fe(NO3)2 + Cu

Chất rắn D gồm Ag, Cu và Fe.

Đáp án B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.