Bài 15.25 Trang 21 SBT Hóa học 9


Đề bài

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2S04 loãng, dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam kim loại không tan. Xác định giá trị của m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất hóa học, viết phương trình hóa học và tính toán theo phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học của phản ứng:

Cu + H2SO4 —---> Không phản ứng

Fe + H2SO—----> FeSO4 + H2

0,1 mol                      \(\dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1mol\)   

mFe = 0,1 x 56 = 5,6 (gam).

Khối lượng Cu không hoà tan là :

m = 10 - 5,6 = 4,4 (gam)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.