Bài 15.26 Trang 21 SBT Hóa học 9


Giải bài 15.26 Trang 21 sách bài tập Hóa học 9. Hoà tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được một lượng muối khan

Đề bài

Hoà tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được một lượng muối khan. Hãy tính lượng muối khan đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết và tính toán theo phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học của phản ứng:

 \(Zn\,\,\, + \,\,\,\,\,\,2HCl \to ZnC{l_2}\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}\)

\(\dfrac{{6,5}}{{65}} = 0,1mol\)             0,1 mol 

Khối lượng muối thu được là:

0,1. ( 65 + 71 ) = 13,6 (gam)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí