Bài 15.19* Trang 20 SBT Hóa học 9


Đề bài

Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cần dùng 800 ml dung dịch HCl 2,5M. Kim loại M là kim loại nào sau đây ? (Biết hoá trị của kim loại trong khoảng từ I đến III)

A. Ca ;                      B. Mg ;   

C. Al ;                       D. Fe.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học. Biện luận khối lượng mol nguyên tử của kim loại với hóa trị của kim loại M.

Lời giải chi tiết

Gọi nguyên tử khối của kim loại M cũng là M, có hóa trị là x, ta có:

\({n_M} = \dfrac{{18}}{M}(mol)\)

\({n_{HCl}} = 0,8 \times 2,5 = 2(mol)\)

Phương trình hóa học :

\(2M\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,2xHCl \to 2MC{l_x} + x{H_2}\)

2 mol                2x mol

\(\dfrac{{18} }{ M}mol\)              2 mol

\(\dfrac{18} { M} \times 2x = 4 \to M = 9x\) 

Xét bảng sau:

X

I

II

III

M

9

18

27

 Chỉ có kim loại hóa trị III ứng với \(M=27\) là phù hợp, kim loại M là nhôm (Al)

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.