Bài 12.17 trang 37 SBT Vật lý 9


Giải bài 12.17 trang 37 SBT Vật lý 9. Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V-75W.

Đề bài

Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V-75W.

a. Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch song song này và cường độ dòng điện trong mạch chính.

b. Mắc hai đèn trên đây nối tiếp với nhau rồi mắc đoạn mạch này vào hiệu điện thế 220V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn và công suất điện của đoạn mạch nối tiếp này, cho rằng điện trở của mỗi đèn khi đó bằng 50% điện trở của đèn đó khi sáng bình thường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính công suất: \(\wp  = \dfrac{U^2}{R}\)

+ Sử dụng biểu thức: \({I} = \dfrac{U}{R}\)

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song: \({R_{tđ}} = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} \)

Lời giải chi tiết

a) Điện trở của dây tóc bóng đèn Đ1 và Đ2:

 \({R_1} = \dfrac{U_1^2}{\wp _1} = \dfrac{220^2}{100} = 484\Omega \)

 \({R_2} = \dfrac{U_2^2}{\wp _2}=\dfrac {220^2}{75} = 645,3\Omega \)

Điện trở toàn mạch song song:

\(\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} =\dfrac {1} {484} + \dfrac{1}{645,3} \\\Rightarrow R = 276,6\Omega \)

Công suất của đoạn mạch :

\({\wp _b} = \dfrac{U^2}{R} = \dfrac{220^2}{276,6} = 175W\)

Cường độ dòng điện mạch chính:

\(I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{220}{276,6} = 0,795{\rm{A}}\)

b) Điện trở tương đương của toàn mạch nối tiêp:

\(R = R_1 + R_2 = 484 + 645,3 = 1129,3Ω\)

Cường độ dòng điện qua mạch:

\(I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{220}{1129,3} \approx 0,195{\rm{A}} \\\Rightarrow I = {I_1} = {I_2} = 0,195{\rm{A}}\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 và Đ2:

\(U_1 = I.R_1 = 0,195.484 = 94,38V\)

\(U_2 = I.R_2= 0,195.645,3 = 125,83V\)

Công suất của đoạn mạch:

\({\wp _1} = \dfrac{U_1^2}{R_1} = \dfrac{94,38^2}{484} = 18,4W\)

\({\wp _2} = \dfrac{U_2^2}{R_2} = \dfrac{125,83^2}{645,3}= 24,5W\)

\(\Rightarrow \wp  = 18,4+24,5 = 42,9W\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 39 phiếu
 • Bài 12.16 trang 37 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.16 trang 37 SBT Vật lý 9. Chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm các dụng cụ điện mắc nối tiếp hay mắc song song thì công

 • Bài 12.15 trang 37 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.15 trang 37 SBT Vật lý 9. Trên hai bóng đèn dây tóc Đ1 và Đ2 có ghi số tương ứng là 3V-1,2W và 6V-6W. Cần mắc hai đèn này cùng với một biến trở

 • Bài 12.14 trang 37 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.14 trang 37 SBT Vật lý 9. Trên bóng đèn Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn Đ2 có ghi 220V-25W. Khi đèn sáng bình thường, điện trở tương ứng R1 và R2

 • Bài 12.13 trang 37 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.13 trang 37 SBT Vật lý 9. Trên bàn là có ghi 220V-1100W. Khi bàn là này hoạt động bình thường thì nó có điện trở là bao nhiêu?

 • Bài 12.12 trang 36 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.12 trang 36 SBT Vật lý 9. Trên bóng đèn có ghi 6V-3W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là bao nhiêu?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.