Bài 12.17 trang 37 SBT Vật lý 9


Giải bài 12.17 trang 37 SBT Vật lý 9. Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V-75W.

Đề bài

Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V-75W.

a. Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch song song này và cường độ dòng điện trong mạch chính.

b. Mắc hai đèn trên đây nối tiếp với nhau rồi mắc đoạn mạch này vào hiệu điện thế 220V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn và công suất điện của đoạn mạch nối tiếp này, cho rằng điện trở của mỗi đèn khi đó bằng 50% điện trở của đèn đó khi sáng bình thường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính công suất: \(\wp  = \dfrac{U^2}{R}\)

+ Sử dụng biểu thức: \({I} = \dfrac{U}{R}\)

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song: \({R_{tđ}} = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} \)

Lời giải chi tiết

a) Điện trở của dây tóc bóng đèn Đ1 và Đ2:

 \({R_1} = \dfrac{U_1^2}{\wp _1} = \dfrac{220^2}{100} = 484\Omega \)

 \({R_2} = \dfrac{U_2^2}{\wp _2}=\dfrac {220^2}{75} = 645,3\Omega \)

Điện trở toàn mạch song song:

\(\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} =\dfrac {1} {484} + \dfrac{1}{645,3} \\\Rightarrow R = 276,6\Omega \)

Công suất của đoạn mạch :

\({\wp _b} = \dfrac{U^2}{R} = \dfrac{220^2}{276,6} = 175W\)

Cường độ dòng điện mạch chính:

\(I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{220}{276,6} = 0,795{\rm{A}}\)

b) Điện trở tương đương của toàn mạch nối tiêp:

\(R = R_1 + R_2 = 484 + 645,3 = 1129,3Ω\)

Cường độ dòng điện qua mạch:

\(I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{220}{1129,3} \approx 0,195{\rm{A}} \\\Rightarrow I = {I_1} = {I_2} = 0,195{\rm{A}}\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 và Đ2:

\(U_1 = I.R_1 = 0,195.484 = 94,38V\)

\(U_2 = I.R_2= 0,195.645,3 = 125,83V\)

Công suất của đoạn mạch:

\({\wp _1} = \dfrac{U_1^2}{R_1} = \dfrac{94,38^2}{484} = 36,8W\)

\({\wp _2} = \dfrac{U_2^2}{R_2} = \dfrac{125,83^2}{645,3}= 49W\)

\(\Rightarrow \wp  = 36,8 + 49 = 85,8W\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.7 trên 20 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 12. Công suất điện

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài