Bài 12.15 trang 37 SBT Vật lý 9


Đề bài

Trên hai bóng đèn dây tóc Đ1 và Đ2 có ghi số tương ứng là 3V-1,2W và 6V-6W. Cần mắc hai đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V để hai đèn này sáng bình thường.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện thỏa mãn yêu cầu nói trên và giải thích vì sao khi đó hai đèn có thể sáng bình thường.

b. Tính điện trở của mỗi bóng đèn và của biến trở khi đó.

c. Tính công suất điện của biến trở khi đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính công suất: \(P=UI=\dfrac{U^2}{R}= {I^2}R \)

Lời giải chi tiết

a) Sơ đồ mạch điện như hình dưới đây:

Vì \(U = U_{1b} + U_2 = 9V\). Nên mắc bóng đèn (Đ1 // biến trở) và nối tiếp với bóng đèn Đ2 thì đèn sáng bình thường

b) Điện trở của mỗi đèn và biến trở khi đó:

 \({R_1} = \dfrac{U_1^2}{P_1} =\dfrac{3^2}{1,2} = 7,5\Omega\)

\({R_2} = \dfrac{U_2^2}{P_2} = \dfrac{6^2}{6} = 6\Omega\)

Biến trở mắc song song với đèn 1 nên \(U_1=U_b=3V\)

Cường độ dòng điện qua mạch:

 \(I = {I_2} = {I_{1b}} = \dfrac{\wp}{U_2} = \dfrac{6}{6} = 1{\rm{A}}\)

Cường độ dòng điện qua đèn Đ1:

\(I_1 = \dfrac{\wp _1}{U_1}=\dfrac {1,2}{3} = 0,4{\rm{A}}\)

Cường dộ dòng điện qua biến trở :

\(I_b=I_{1b} -I_1= 1-0,4=0,6 A\)

Điện trở qua biến trở: \({R_b} = \dfrac{U_b}{I_b} =\dfrac {3}{0,6} = 5\Omega \)

c) Công suất của biến trở khi đó là:

 \(\wp_b = \dfrac{U_b^2}{R_b} = \dfrac{3^2}{5} = 1,8W\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 41 phiếu
 • Bài 12.16 trang 37 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.16 trang 37 SBT Vật lý 9. Chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm các dụng cụ điện mắc nối tiếp hay mắc song song thì công

 • Bài 12.17 trang 37 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.17 trang 37 SBT Vật lý 9. Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V-75W.

 • Bài 12.14 trang 37 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.14 trang 37 SBT Vật lý 9. Trên bóng đèn Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn Đ2 có ghi 220V-25W. Khi đèn sáng bình thường, điện trở tương ứng R1 và R2

 • Bài 12.13 trang 37 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.13 trang 37 SBT Vật lý 9. Trên bàn là có ghi 220V-1100W. Khi bàn là này hoạt động bình thường thì nó có điện trở là bao nhiêu?

 • Bài 12.12 trang 36 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.12 trang 36 SBT Vật lý 9. Trên bóng đèn có ghi 6V-3W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là bao nhiêu?

 • Bài 12.11 trang 36 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.11 trang 36 SBT Vật lý 9. Trên nhiều dụng cụ điện trong gia đình thường có ghi 220V và số oát(W), số oát này có ý nghĩa là

 • Bài 12.10 trang 36 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.10 trang 36 SBT Vật lý 9. Có hai điện trở R1 và R2=2R1 được mắc song song vào một hiệu điện thế không đổi. Công suất điện ℘1, ℘2

 • Bài 12.9 trang 36 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.9 trang 36 SBT Vật lý 9. Một bếp điện có điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I.

 • Bài 12.8 trang 36 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.8 trang 36 SBT Vật lý 9. Công suất điện của một đoạn mạch có ý nghĩa gì?

 • Bài 12.7 trang 35 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.7 trang 35 SBT Vật lý 9. Ở công trường xây dựng có sử dụng một máy nâng để nâng khối vật liệu có trọng lượng 2000N lên tới độ cao 15m trong thời gian 40 giây.

 • Bài 12.6 trang 35 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.6 trang 35 SBT Vật lý 9. Mắc một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-60W vào ổ lấy điện có hiệu điện thế 110V. Cho rằng điện trở của dây tóc bóng đèn không phụ

 • Bài 12.5 trang 35 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.5 trang 35 SBT Vật lý 9. Trên một nồi cơm điện có ghi 220V-528W.Tính cường độ định mức của dòng điện chạy qua dây nung của nồi.

 • Bài 12.4 trang 35 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.4 trang 35 SBT Vật lý 9. Trên hai bóng đèn có ghi 220V-60W và 220V-75W. Biết rằng dây tóc của hai đèn này đều bằng vonfram và có tiết diện bằng nhau.

 • Bài 12.3 trang 35 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.3 trang 35 SBT Vật lý 9. Hỏi khi đó công suất và độ sáng của bóng đèn lớn hơn hay nhỏ hơn so với trước khi dây tóc bị đứt? Tại sao?

 • Bài 12.2 trang 35 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.2 trang 35 SBT Vật lý 9. Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W. a. Cho biết ý nghĩa của các số ghi này.

 • Bài 12.1 trang 35 SBT Vật lý 9

  Giải bài 12.1 trang 35 SBT Vật lý 9. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính công suất tiêu thụ điện năng P của đoạn mạch được mắc vào hiệu điện thế U,

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.