Bài 11.1, 11.2 trang 28 SBT Vật Lí 12


Giải bài 11.1, 11.2 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

11.1

Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về

A. độ cao.

B. độ to.

C. âm sắc.

D. cả độ cao, độ to lẫn âm nhạc.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết các đặc trưng sinh lí của âm.

Lời giải chi tiết:

Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về âm sắc.

Chọn C

11.2

Chọn phát biểu đúng.

A. Âm MÌ trầm hơn và có tần số gấp đôi tần số của âm MÍ.

B. Âm MÌ trầm hơn và có tần số bằng một nửa tần số âm MÍ.               

C. Âm MÌ cao hơn và có tần số gấp đôi tần số của âm MÍ.

D. Âm MÌ cao hơn và có tần số bằng một nửa tần số của âm MÍ.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết các đặc trưng sinh lí của âm.

Lời giải chi tiết:

Âm trầm (bổng) hay độ cao của âm gắn với tần số của âm, âm càng cao (bổng) khi tần số càng lớn

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 11.3, 11.4, 11.5 trang 29 SBT Vật Lí 12

    Giải bài 11.3, 11.4, 11.5 trang 29 sách bài tập vật lí 12. Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm?

  • Bài 11.6, 11.7 trang 29 SBT Vật Lí 12

    Giải bài 11.6, 11.7 trang 29 sách bài tập vật lí 12. Chỉ ra phát biểu sai. Một âm LA của đàn dương cầm (pianô) và một âm LA của đàn vĩ cầm (violon) có thể có cùng

  • Bài 11.8, 11.9, 11.10 trang 29 SBT Vật Lí 12

    Giải bài 11.8, 11.9, 11.10 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Để có thể làm cho tiếng đàn organ nghe giống hệt tiếng đàn pianô hoặc tiếng kèm saxo,... người ta phải thay đổi

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD