Bài 11.1, 11.2 trang 18 SBT hóa học 11


Giải bài 11.1, 11.2 trang 18 sách bài tập hóa học 11. Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH‑ của nước) :...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11.1.

Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH của nước) :

A. H+, PO43-

B. H+, H2PO4-,  PO43-

C. H+, HPO42-,  PO43-

D. H+, H2PO4-, HPO42-,  PO43-

Phương pháp giải:

Axit H3PO4 là axit ba nấc, có độ mạnh trung bình.

Lời giải chi tiết:

Trong dung dịch điện li yếu theo ba nấc (chủ yếu phân li theo nấc 1, nấc 2 kém hơn và nấc 3 rất yếu).

\(\eqalign{
& {N_1}:{H_3}P{O_4} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {\rm{ }}{H^ + } + {H_2}P{O_4}^ - \cr 
& {N_2}:{H_2}P{O_4}^ - \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {\rm{ }}{H^ + } + HP{O_4}^{2 - } \cr 
& {N_3}:HP{O_4}^{2 - } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {\rm{ }}{H^ + } + PO_4^{3 - } \cr} \)

Dung dịch axit photphoric có chứa các ion H+, H2PO4-, HPO42-,  PO43-

=> Chọn D

Câu 11.2.

Công thức phân tử của canxi đihiđrophotphat là:

A. CaHPO4      B. CaH2PO4  

C. Ca(HPO4)2  D. Ca(H2PO4)2 

Phương pháp giải:

Xem lại cách gọi tên từ đó xác định công thức phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Công thức phân tử của canxi đihiđrophotphat là Ca(H2PO4)2

=> Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài