Bài 11.3, 11.4 trang 18 SBT hóa học 11


Giải bài 11.3, 11.4 trang 18 sách bài tập hóa học 11. Trong dãy nào sau đây, tất cả các muối đều ít tan trong nước?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11.3.

Trong dãy nào sau đây, tất cả các muối đều ít tan trong nước?

A. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4

B. AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2

C. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2

D. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng tính tan để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Tất cả các muối đều ít tan trong nước : AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2

=> Chọn B

Câu 11.4.

Trong dãy nào sau đây,  tất cả các muối đều dễ tan trong nước ?

A. Ba(NO3)2, (NH4)3PO4, CaHPO4.

B. Na3PO4, Ba(H2PO4)2, (NH4)2HPO4

C. NH4H2PO4, Al(NO3)3, BaHPO4

D. AgNO3, BaCl2, Ca3(PO4)2

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng tính tan để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Trong các dãy trên Na3PO4, Ba(H2PO4)2, (NH4)2HPO4 đều là các muối dễ tan trong nước.

=> Chọn B

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.