Bài 10.7 trang 17 SBT hóa học 11


Đề bài

Đốt cháy a gam photpho đỏ trong không khí lấy dư, rồi cho sản phẩm thu được vào 500 ml dung dịch \({H_3}P{O_4}\) 85% (D = 1,7 g/ml). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn nồng độ của dung dịch \({H_3}P{O_4}\) xác định được là 92,6%. Tính giá trị của a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) PTHH: \(4P + 5{O_2}\) → \(2{P_2}{O_5}\) (1)

\({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\) (2)

+) Dựa vào PT (1)và (2) ta biểu diễn được khối lượng \({H_3}P{O_4}\) do P phản ứng tạo ra.

+) Tính khối lượng \({H_3}P{O_4}\) có trong 500 ml dung dịch 85%.

+) Tính khối lượng chất tan \({H_3}P{O_4}\) sau khi đã hoà tan P2O5 .

+) Tính khối lượng dung dịch \({H_3}P{O_4}\).

+) Áp dụng công thức tính nồng độ phần trăm (C%) ta được phương trình ẩn a.

+) Giải phương trình => a

Lời giải chi tiết

Photpho cháy trong không khí lấy dư theo phản ứng :

\(4P + 5{O_2}\) → \(2{P_2}{O_5}\) (1)

4 mol (4.31 g)      2 mol (2.142 g)

P2O5 tác dụng với tạo thành \({H_3}P{O_4}\) theo phản ứng :

\({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\) (2)

1 mol (142 g)           2 mol (2.98 g)

Theo phản ứng (1) : 4.31 g P tạo ra 2.142 g P2O5

                                    a g P tạo ra \(\dfrac{{2.142.a}}{{4.31}} = 2,29.a\) (g) P2O5

Theo các phản ứng (1) và (2) :

4.31 (g) P tạo ra 4.98 (g) \({H_3}P{O_4}\)

     a (g) P tạo ra \(\dfrac{{4.98.a}}{{4.31}} = 3,16.a\) (g) \({H_3}P{O_4}\)

Khối lượng \({H_3}P{O_4}\) có trong 500 ml dung dịch 85% :

\(\dfrac{{500.1,7.85}}{{100}}\) = 722,5 (g)

Khối lượng \({H_3}P{O_4}\) sau khi đã hoà tan P2O5 : 722,5 g + 3,16.a g 

Khối lượng của dung dịch \({H_3}P{O_4}\) sau khi đã hoà tan P2O5 :

500.1,7 g + 2,29.a g = 850 g + 2,29.a g

Ta có phương trình về nồng độ phần trăm của dung dịch \({H_3}P{O_4}\) :

\(\dfrac{{(722,5 + 3,16.a).100\% }}{{850 + 2,29.a}}\) = 92,6%

Giải phương trình được a = 62,16 g photpho.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.