Bài 10.11 trang 28 SBT Vật Lí 12


Giải bài 10.11 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Mức cường độ âm do một nguồn S gây ra tại một điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ tăng thêm được 7 dB.

Đề bài

Mức cường độ âm do một nguồn \(S\) gây ra tại một điểm \(M\) là \(L\); cho nguồn \(S\) tiến lại gần \(M\) một khoảng \(D\) thì mức cường độ tăng thêm được \(7{\rm{d}}B\).

a) Tính khoảng cách \(R\) từ \(S\) tới \(M\), biết \(D = 62m\).

b) Biết mức cường độ âm tại \(M\) là \(73{\rm{d}}B\), hãy tính công suất của nguồn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính cường độ âm tại một điểm cách nguồn khoảng d: \(I = \dfrac{P}{{4\pi {d^2}}}\)

Sử dụng công thức tính mức cường độ âm: \(L = 10\log \dfrac{I}{{{I_0}}}(dB)\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(I = \dfrac{P}{{4\pi {d^2}}} \Rightarrow \dfrac{{{I_2}}}{{{I_1}}} = {\left( {\dfrac{{{d_1}}}{{{d_2}}}} \right)^2}(1)\)

\(L = 10\log \dfrac{I}{{{I_0}}}(dB)\\ \Rightarrow {L_2} - {L_1} = 10\log \dfrac{{{I_2}}}{{{I_1}}}(2)\)

Từ (1)(2)\( \Rightarrow {L_2} - {L_1} = 20\log \dfrac{{{d_1}}}{{{d_2}}}(dB)\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {L_2} - {L_1} = 20\log \dfrac{R}{{R - D}}\\ \Leftrightarrow 7 = 20\log \dfrac{R}{{R - 62}} \Rightarrow R = 112m\end{array}\)

b) Ta có, mức cường độ âm:

\(\begin{array}{l}L = 10\log \dfrac{I}{{{I_0}}}(dB)\\ \Leftrightarrow 73 = 10\log \dfrac{I}{{{{10}^{ - 12}}}}\\ \Rightarrow I = {2.10^{ - 5}}{\rm{(W}}/{m^2})\end{array}\)

Lại có:

\(I = \dfrac{P}{{4\pi {d^2}}} \\\Rightarrow P = 4\pi {d^2}I \\= 4\pi {.112^2}{.2.10^{ - 5}} = 3,15W\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu
 • Bài 10.12 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.12 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Trong một cuộc thí nghiêm nhằm xác định tốc độ âm trong không, khí, có hai nhóm nhà vật lí ở cách nhau 18 612 m.

 • Bài 10.13 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.13 trang 28 sách bài tập vật lí 12.Giả sử tốc độ âm trong không khí là 333 m/s. Một tia chớp lóe ra ở cách một khoảng l, và thời gian từ lúc chớp lóe đến lúc nghe thấy tiếng sấm là t.

 • Bài 10.10 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.10 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Loa của một máy thu thanh gia đình có công suất âm thanh P = 1 W khi mở to hết công suất.

 • Bài 10.9 trang 27 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.9 trang 27 sách bài tập vật lí 12. Một âm có cường độ 10 w/m2 sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thước nhỏ s đặt cách tai một khoảng d = 1 m.

 • Bài 10.7, 10.8 trang 27 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.7, 10.8 trang 27 sách bài tập vật lí 12. Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD