Giải bài 1 trang 8 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy lựa chọn và gạch dưới một cụm từ chính xác trong hai cụm từ được gợi ý ở mỗi câu sau đây:

a) Kí hiệu/bảng chú giải giúp người đọc nhận biết và phân biệt được các đối tượng, thông tin thể hiện trên bản đồ. Ý nghĩa của chúng được giải thích rõ ràng trong kí hiệu/bảng chú giải của bản đồ.

b) Hình ảnh của hạt cà phê trên bản đồ thể hiện khu vực trồng cây cà phê, hình ảnh chiếc máy bay thể hiện vị trí của sân bay,... Các đối tượng này được gọi là kí hiệu tượng hình/kí hiệu hình học.

c) Một hình tam giác màu đen trên bản đồ khoáng sản dùng để xác định sự phân bố của mỏ sắt, một chấm tròn thể hiện sự phân bố của một đô thị,... Các đối tượng này được gọi là kí hiệu tượng hình/kí hiệu hình học.

d) Các đối tượng phân bố ở những điểm xác định/vùng diện tích rộng lớn, bản đồ thường sử dụng màu sắc và nét trải để thể hiện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

a) Kí hiệu giúp người đọc nhận biết và phân biệt được các đối tượng, thông tin thể hiện trên bản đồ. Ý nghĩa của chúng được giải thích rõ ràng trong bảng chú giải của bản đồ.

b) Hình ảnh của hạt cà phê trên bản đồ thể hiện khu vực trồng cây cà phê, hình ảnh chiếc máy bay thể hiện vị trí của sân bay,... Các đối tượng này được gọi là kí hiệu tượng hình.

c) Một hình tam giác màu đen trên bản đồ khoáng sản dùng để xác định sự phân bố của mỏ sắt, một chấm tròn thể hiện sự phân bố của một đô thị,... Các đối tượng này được gọi là kí hiệu hình học.

d) Các đối tượng phân bố ở những vùng diện tích rộng lớn, bản đồ thường sử dụng màu sắc và nét trải để thể hiện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài