Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 9


Đề bài

Một gen có 3000 nuclêôtit, trong đó có 900A.

1. Xác định chiều dài của gen.

2. Số nuclêôtit từng loại của gen là bao nhiêu ?

3. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào bao nhiêu nuclêôtit ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Áp dụng công thức L=N/2 x3,4 Å.

Trong đó L là chiều dài gen 

N là tổng số Nucleotit của gen 

2. Dựa vào nguyên tắc bổ sung : A=T , G=X

3. Gen tự nhân đôi 1 lần thì số Nu môi trường cung cấp bằng số Nu của gen đó 

Lời giải chi tiết

1. Chiều dài của gen là: (3000 : 2) x 3,4 = 5100 Å

2. Số nuclêôtit từng loại của gen:

A = T = 900 nuclêôtit

G = X= (3000:2) - 900 = 600 nuclêôtit

3. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào 3000 nuclêôtit

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - A-Bài tập có lời giải trang 38

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.