Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét.

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 49 SGK Địa lí 9

Đề bài

Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết

* Tỉ trọng của các nhóm dịch vụ năm 2002:

- Dịch vụ tiêu dùng: 51%

- Dịch vụ sản xuất: 26,8%

- Dịch vụ công cộng: 22,2%

* Nhận xét:

- Dịch vụ tiêu dùng chiếm tỉ trọng lớn nhất, hơn một nửa các hoạt động dịch vụ của cả nước (51%).

⟶ Cho thấy nhu cầu về hưởng thụ về du lịch, ăn uống, nghỉ ngơi ngày càng lớn, đời sống người dân được nâng cao.

- Dịch vụ sản xuất có tỉ trọng lớn thứ 3 (26,8%).

- Dịch vụ công cộng có tỉ trọng thấp nhất (22,%)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 13. Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu