Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 7


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1. Sắp xếp các đặc điểm của một số đại diện thuộc ngành chân khớp tương ứng với mỗi đại diện rồi điền vào cột kết quả.

Các đại diện

Kết quả

Các đặc điểm

1. Tôm sông (Giáp xác)

1............

a. Sống ở nước

b. Sống ở cạn

c. Cơ thể gồm đầu - ngực, bụng

d. Cơ thể gồm đầu, ngực, bụng

e. Hai đôi râu

i. Một đôi râu

g. Không có râu

h. Có 5 đôi (phần phụ ngực)

k. Có 4 đôi (phần phụ ngực)

l. Có 3 đôi (phần phụ ngực)

n. Hô hấp bằng mang

o. Hô hấp bằng phổi và ống khí

p. Hô hấp bằng ống khí.

2. Con nhện (Hình nhện)

2...........

3. Châu chấu (Sâu bọ)

3...............

Câu 2. Điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống trong mỗi câu sau đây:

…..1- ĐVNS là những động vật cấu tạo chỉ gồm một tế bào, xuất hiện sớm trên

hành tinh. Chúng phân bố ở khắp nơi: đất, nước, cơ thê sinh vật khác.

…..2- Ruột khoang là một trong các ngành động vật đơn bào bậc thấp, cơ thể đối

xứng toả tròn.

…..3- Ngành giun gồm: giun dẹp, giun tròn, giun đốt.

…..4- Tất cả các đại diện thuộc ngành chân khớp đều có 1 đôi râu, 2 đôi chân và

1 đôi cánh.

Câu 3. Chọn từ hoặc cụm từ thích họp điền vào ô trống (...) thay cho các số 1, 2,3,... trong các câu sau:

Trai, sò, ốc sên, ốc vặn, ngao, hến, mực,... có....... …(1)…..….sống và lối sống

rất..... (2)... nhưng cơ thể đều có........ (3)...... chung là: thân mềm,

không.... (4)...., có vỏ đá vôi, (5)...... hệ tiêu hoá phân hoá và cơ quan 

……..(6). ……thường đơn giản.

II. T LUẬN (5 điểm)

Câu 1.

a. Vẽ sơ đồ vòng đời sán lá gan.

b. Hãy cho biết vòng đời sán lá gan sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu trong thiên nhiên xảy ra các tình huống sau:

- Trứng sán lá gan không gặp nưóc.

- Kén sán bám vào rau, bèo,... chờ mãi mà không gặp trâu bò ăn phải

Câu 2. Đặc đim chung của lp sâu bọ ?

Câu 3. Trình bày đặc điểm cấu tạo hệ cơ quan bên trong của tôm.

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM : (5 điểm)

Câu 1.

1: a, c, e, i, n

2: b, c, h, k, o

3: b, d, g, l, p

Câu 2.

  1. Đ                         2. S                          3. Đ                             4. S

Câu 3. (1)- môi trường;           (2)- khác nhau;

(4)- phân đốt;              (5)- có khoang áo.

II. T LUẬN (5điểm)

Câu 1. a. Vẽ sơ đồ vòng đời sán lá gan:

b. Vòng đời sán lá gan sẽ bị ảnh hưởng nếu trong thiên nhiên xảy ra các tình huống sau:

- Trứng sán lá gan không gặp nước      ->      Trứng sẽ không nở và bị phân huỷ

- Kén sán bám vào rau, bèo,… chờ mãi mà không gặp trâu bò ăn phải        Kén sán sẽ chết

Câu 2. Đặc điểm chung của lớp sâu bọ.

- Cơ thể sâu bọ có 3 phần: đầu, ngực, bụng.

- Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

- Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí.

- Sâu bọ có đủ 5 giác quan: xúc giác, khứu giác, vị giác.

Câu 3. Đặc điểm cấu tạo hệ cơ quan bên trong của tôm.

- Cơ quan tiêu hoá: Thực quản ngắn, dạ dày to, có tuyến gan, ruột tôm mảnh nối với dạ dày và hậu môn ở đuôi. Tuyến gan có màu do gạch tiết dịch tiêu hoá (có enzim) vào dạ dày.

- Cơ quan thần kinh:

+ Chuỗi hạch thần kinh bụng ở tôm:

+ 2 hạch não nối với hạch thần kinh dưới hầu bằng 2 dây thần kinh tạo vòng thần kinh hầu.

+ Chuỗi hạch thần kinh ngực và bụng

- Cơ quan hô hấp: Tôm hô hấp bằng lá mang, lá mang bám gốc chân ngực, có thành mỏng và lông bao phủ.

- Hệ tuần hoàn hở, tim hình tam giác, ở phần đầu ngực

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí