Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Bình chọn:
4.2 trên 225 phiếu
Lý thuyết đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Một số sâu bọ rất có ích. Thời cổ, người Ai Cập đã coi tổ ong mật như một xưởng bào chế dược phẩm. Nước ta có nghề trồng dâu, nuôi tằm, kéo tơ, dệt lụa từ lâu đời

Xem chi tiết

Lựa chọn con đại diện điền vào ô trống trong bảng I.

Lựa chọn con đại diện điền vào ô trống trong bảng 1.

Xem lời giải

Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ bằng cách đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng.

Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ bằng cách đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng.

Xem lời giải

Hãy điền thêm tên sâu bọ và đánh dấu (✓) vào ô trống.

Hãy điền thêm tên sâu bọ và đánh dấu (✓) vào ô trống chỉ vai trò thực tiễn của chúng ở bảng 2.

Xem lời giải

Bài 1 trang 93 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 93 SGK Sinh học 7. Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương?

Xem lời giải

Bài 2 trang 93 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 93 SGK Sinh học 7. Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác?

Xem lời giải

Bài 3 trang 93 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 93 SGK Sinh học 7. Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?

Xem lời giải