Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

Bình chọn:
4.2 trên 242 phiếu
Lý thuyết cấu tạo trong của thỏ

Bộ xương thò gồm nhiều xương khớp với nhau tạo thành một bộ khung và các khoang, làm nhiệm vụ định hình, nâng đờ, bảo vệ và vận động của cơ thể.

Xem chi tiết

Đối chiếu với bộ xương thằn lằn đã học, nêu những điểm giống và khác nhau giữa chúng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Sinh học 7. Quan sát các phần bộ xương thỏ kết hợp với hình 47.1. Đối chiếu với bộ xương thằn lằn đã học, nêu những điểm giống và khác nhau giữa chúng.

Xem lời giải

Hãy xác định vị trí, thành phần của các hệ cơ quan và ghi vào bảng.

Quan sát trên mẫu mổ và kết hợp với hình 47.2, hãy xác định vị trí, thành phần của các hệ cơ quan và ghi vào bảng sau.

Xem lời giải

Hãy cho biết đặc điểm của giác quan của thỏ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 154 SGK Sinh học 7. Qua bài 46, hãy cho biết đặc điểm của giác quan của thỏ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 155 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 155 SGK Sinh học 7. Nêu những đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện của lớp Thú)

Xem lời giải

Bài 2 trang 155 sgk sinh học 7

Giải bài 2 trang 155 SGK Sinh học 7. Hãy nêu tác dụng của cơ hoành qua mô hình thí nghiệm ở hình 47.5 trang 155 SGK.

Xem lời giải