Bài 22. Tôm sông

Bình chọn:
4.3 trên 180 phiếu
Lý thuyết tôm sông

Cơ thể tôm có 2 phần : phần đầu và ngực gắn liền (dưới giáp đầu - ngực) và phần bụng.

Xem chi tiết

Thảo luận, điền chữ và đánh dấu (✓) vào bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 75 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Thảo luận, liên hệ thực tế trả lời các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 76 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Thảo luận, liên hệ thực tế và trả lời các câu hỏi sau: Tôm đực, tôm cái khác nhau như thế nào? Tại sao trong quá trình lớn lên, ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần? Tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 76 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 76 SGK Sinh học 7. Ý nghĩa của lớp vỏ ki tin giàu canxi và sắc tố của tôm?

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 76 SGK Sinh học 7. Dựa vào đặc điểm nào của tôm, người dân địa phương em thường có kinh nghiệm đánh bắt tôm theo cách nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 76 SGK Sinh học 7. Ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai thác loài tôm nào làm thực phẩm và xuất khẩu?

Xem lời giải