Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

Bình chọn:
4.2 trên 213 phiếu
Lý thuyết cấu tạo trong của thằn lằn

Hệ thần kinh của thằn lằn phát triển hơn so với của ếch, có não trước và tiểu não phát triển liên quan với đời sống và hoạt động phức tạp hơn

Xem chi tiết

Hãy nêu rõ sai khác nổi bật của bộ xương thằn lằn so với bộ xương ếch.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 127 SGK Sinh học 7. Quan sát bộ xương thằn lằn, kết hợp hình 39.1 hãy nêu rõ sai khác nổi bật của bộ xương thằn lằn so với bộ xương ếch.

Xem lời giải

Tìm các hệ cơ quan: Tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, bài tiết của thẳn lằn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 127 SGK Sinh học 7. Dựa vào hình 39.2 theo dõi các số ghi trên hình tìm các hệ cơ quan: tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, bài tiết của thằn lằn.

Xem lời giải

Nêu rõ hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì giống và khác của ếch.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 128 SGK Sinh học 7. Nêu rõ hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì giống và khác của ếch.

Xem lời giải

Bài 1 trang 129 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 129 SGK Sinh học 7. So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch.

Xem lời giải

Bài 2 trang 129 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 129 SGK Sinh học 7. Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo bên trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

Xem lời giải

Bài 3 trang 129 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 129 SGK Sinh học 7. Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

Xem lời giải