Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá

Bình chọn:
4.5 trên 159 phiếu
So sánh số loài, môi trường sống của lớp cá sụn và lớp cá xương.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 111 SGK Sinh học 7. So sánh số loài, môi trường sống của lớp cá sụn và lớp cá xương. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt hai lớp là gì?

Xem lời giải

Điền nội dung phù hợp vào ô trống của bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 111 SGK Sinh học 7. Đọc bảng sau, quan sát hình, 34.1=>7, điền nội dung phù hợp vào ô trống của bảng.

Xem lời giải

Hãy nêu đặc điểm chung của cá.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 111 SGK Sinh học 7. Hãy nêu đặc điểm chung của cá về: Môi trường sống, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, đặc điểm sinh sản và nhiệt độ cơ thể.

Xem lời giải

Bài 1 trang 112 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 112 SGK Sinh học 7. Nêu ví dụ về sự ảnh hưởng của điều kiện sống đến cấu tạo và tập tính của cá.

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 112 SGK Sinh học 7. Nêu đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt Cá sụn với Cá xương.

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 112 SGK Sinh học 7. Vai trò của cá trong đời sống con người.

Xem lời giảiHỏi bài