Bài 19. Một số thân mềm khác

Bình chọn:
4 trên 142 phiếu
Lý thuyết một số ngành thân mềm

Ngành Thân mềm có số loài rất lớn (khoảng 70 nghìn loài) lại đa dạng và rất mong phú ờ vùng nhiệt đới. Chúng sống ở biển, sông, suối, ao, hồ và nước lợ. Với số sống trên cạn. số nhỏ chuyển sang lối sống chui rúc, đục ruỗng các vỏ của tàu thuyền (con hà).

Xem chi tiết

Tìm các đại diện thân mềm tương tự mà em gặp ở địa phương.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 66 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Ốc sên tự vệ bằng cách nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 66 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Mực săn mồi như thế nào trong 2 cách: đuổi bắt mồi và dình mồi một chỗ.

Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: - Mực săn mồi như thế nào trong 2 cách: đuổi bắt mồi và rình mồi một chỗ (đợi mồi đến để bắt). - Mực phun chất lỏng có màu đen để săn mồi hay tự vệ? Hỏa mù mực che mắt động vật khác nhưng bản thân mực có nhìn rõ để chạy trốn không?

Xem lời giải

Bài 1 trang 67 sgk sinh học 7

Em thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên đế lại dấu vết trên lá như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 67 SGK Sinh học 7. Hãy nêu một số tập tính của mực.

Xem lời giải