Bài 18. Trai sông

Bình chọn:
4.4 trên 253 phiếu
Lý thuyết trai sông

Vỏ trai gồm 2 mảnh gắn với nhau nhờ bản lề ở phía lưng. Dây chằng ở bản lề có tính đàn hồi cùng với 2 cơ khép vò (bám chắc vào mặt trong của vỏ) điều chỉnh động tác đóng, mở vỏ.

Xem chi tiết

Quan sát hình 18.1, 2, 3, thảo luận, trả lời các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 63 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Quan sát hình 18.4 giải thích cơ chế giúp trai di chuyển được trong bùn theo chiều mũi tên?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 63 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Quan sát hình 18.3, 4 trả lời các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 64 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Ý nghĩa của giai đoạn ấu trùng bám vào mang và da cá.

Thảo luận, trả lời các câu hỏi sau: - Ý nghĩa của giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ. - Ý nghĩa của giai đoạn ấu trùng bám vào mang và da cá?

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 sgk sinh học 7

Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả?

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 64 SGK Sinh học 7. Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước?

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 64 SGK Sinh học 7. Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao?

Xem lời giải