Bình chọn:
4.8 trên 76 phiếu
Quan sát cá chép trong bể kính và hình 31, đọc bảng 1, giữ lại câu trả lời đúng nhất dưới đây theo từng cặp ở cột 2 của bảng. Quan sát cá chép trong bể kính và hình 31, đọc bảng 1, giữ lại câu trả lời đúng nhất dưới đây theo từng cặp ở cột 2 của bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 103 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 104 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 104 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 104 SGK Sinh học 7. Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 104 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 104 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 104 SGK Sinh học 7. Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ở nước.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 104 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 104 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 104 SGK Sinh học 7. Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn? Ý nghĩa?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 104 SGK Sinh học 7 Bài 4 trang 104 SGK Sinh học 7

Giải bài 4 trang 104 SGK Sinh học 7. Nêu chức năng của từng loại vây cá trong thí nghiệm sau:

Xem chi tiết
Xác định vị trí của: các lá mang, tim, dạ dày, ruột, gan, mật, thận, tinh hoàn hoặc buồng trứng, bóng hơi. Xác định vị trí của: các lá mang, tim, dạ dày, ruột, gan, mật, thận, tinh hoàn hoặc buồng trứng, bóng hơi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 106 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Mỗi nhóm báo cáo, nhận xét về 1 hệ cơ quan, các nhóm khác bổ sung. Mỗi nhóm báo cáo, nhận xét về 1 hệ cơ quan, các nhóm khác bổ sung.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 107 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
 Dựa vào kết quả quan sát ở hình trong bài 32, nêu rõ các thành phần trong hệ tiêu hóa mà em biết và thử xác định chức năng của mỗi thành phần. Dựa vào kết quả quan sát ở hình trong bài 32, nêu rõ các thành phần trong hệ tiêu hóa mà em biết và thử xác định chức năng của mỗi thành phần.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 108 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Dựa vào hình 33.1, hoàn chỉnh thông tin dưới đây:  Hệ tuần hoàn gồm tim và các mạch. Tim cá có 2 ngăn là: ………….. và ……….. nối với các vạch tạo thành một vòng tuần hoàn kín. Dựa vào hình 33.1, hoàn chỉnh thông tin dưới đây: Hệ tuần hoàn gồm tim và các mạch. Tim cá có 2 ngăn là: ………….. và ……….. nối với các vạch tạo thành một vòng tuần hoàn kín.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 108 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Dựa vào hình 33.2 hãy nêu rõ các bộ phận của hệ thần kinh ở cá. Dựa vào hình 33.3 trình bày các thành phần cấu tạo của bộ não cá chép. Dựa vào hình 33.2 hãy nêu rõ các bộ phận của hệ thần kinh ở cá. Dựa vào hình 33.3 trình bày các thành phần cấu tạo của bộ não cá chép.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 108 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 109 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 109 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 109 SGK Sinh học 7. Hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 33.4 trang 109 SGK và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm.

Xem chi tiết
So sánh số loài, môi trường sống của lớp cá sụn và lớp cá xương. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt hai lớp là gì? So sánh số loài, môi trường sống của lớp cá sụn và lớp cá xương. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt hai lớp là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 111 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Đọc bảng sau, quan sát hình, 34.1=>7, điền nội dung phù hợp vào ô trống của bảng. Đọc bảng sau, quan sát hình, 34.1=>7, điền nội dung phù hợp vào ô trống của bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 111 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Hãy nêu đặc điểm chung của cá về: Môi trường sống, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, đặc điểm sinh sản và nhiệt độ cơ thể. Hãy nêu đặc điểm chung của cá về: Môi trường sống, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, đặc điểm sinh sản và nhiệt độ cơ thể.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 111 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 112 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 112 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 112 SGK Sinh học 7. Nêu ví dụ về sự ảnh hưởng của điều kiện sống đến cấu tạo và tập tính của cá.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 112 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 112 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 112 SGK Sinh học 7. Nêu đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt Cá sụn với Cá xương.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 112 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 112 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 112 SGK Sinh học 7. Vai trò của cá trong đời sống con người.

Xem chi tiết
Hãy quan sát hình dạng, cấu tạo ngoài (hình 35.1) và cách di chuyển của ếch trong lồng nuôi. Thả ếch vào nước trong bể kính, hãy quan sát cách di chuyển trong nước của ếch (hình 35.3) Hãy quan sát hình dạng, cấu tạo ngoài (hình 35.1) và cách di chuyển của ếch trong lồng nuôi. Thả ếch vào nước trong bể kính, hãy quan sát cách di chuyển trong nước của ếch (hình 35.3)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 115 sgk sinh học 7 Bài 1, 2, 3, 4 trang 115 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 115 SGK Sinh học 7. Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 115 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 115 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 115 SGK Sinh học 7. Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tỏ ếch cũng thích nghi với đời sống ở cạn?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất