CHƯƠNG VII: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Bình chọn:
4.7 trên 129 phiếu
Lý thuyết tiến hóa về tổ chức cơ thể

Trong quá trình tiến hoá của động vật, các hệ cơ quan được hình thành hoàn chỉnh dần thông qua quá trình phức tạp hoá...

Xem chi tiết

Lý thuyết về cây phát sinh giới động vật

Ngay từ đầu thê kỉ XIX. người ta đã phát hiện ra những di tích của động vật trong các lớp đá. được gọi là di tích hoá thạch

Xem chi tiết

Lý thuyết về tiến hóa sinh sản

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau. Có hai hình thức chính : Sự phàn đôi cơ thể và mọc chồi.

Xem chi tiết

Lý thuyết môi trường sống và sự vận động di chuyển

Mỗi loài động vật có thể có nhiều hình thức di chuyển khác nhau : bò. đi. chạy, nhảy (nhảy đồng thời bằng hai chân sau), bơi. bay... phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng (hình 53.1).

Xem chi tiết

Kẻ đường mũi tên cho từng đại diện theo mẫu hình 53.1.

Kẻ đường mũi tên cho từng đại diện theo mẫu hình 53.1.

Xem lời giải

Đọc bảng sau, điền vào cột trống của bảng tên những đại diện động vật sao cho tương ứng với các đặc điểm của cơ quan di chuyển.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 174 SGK Sinh học 7. Đọc bảng sau, điền vào cột trống của bảng tên những đại diện động vật sao cho tương ứng với các đặc điểm của cơ quan di chuyển.

Xem lời giải

Bài 1 trang 174 sgk sinh học 7

Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyền hoặc chỉ có một hình thức di chuyển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 174 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 174 SGK Sinh học 7. Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ.

Xem lời giải

Đọc các thông tin có liên quan tới hình kết hợp với kiến thức đã học, lựa chọn những câu trả lời thích hợp điền vào bảng.

Quan sát hình 54.1, đọc các thông tin có liên quan tới hình kết hợp với kiến thức đã học, lựa chọn những câu trả lời thích hợp điền vào bảng sau.

Xem lời giải

Bài 1 trang 178 sgk sinh học 7

Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành Động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục).

Xem lời giải

Động vật không xương sống những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, hoặc mọc chồi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 179 SGK Sinh học 7. Hãy cho biết, ở động vật không xương sống những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, hoặc mọc chồi.

Xem lời giải

Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính.

Thảo luận và trả lời câu hỏi: Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính...

Xem lời giải

Lựa chọn từ thích hợp điền vào các ô trống.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 180 SGK Sinh học 7. Lựa chọn từ thích hợp điền vào các ô trống sau.

Xem lời giải

Bài 1 trang 181 sgk sinh học 7

Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 181 SGK Sinh học 7

Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ.

Xem lời giải

Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng giữa lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ, chim cổ và bò sát cổ.

Trên hình 56.2A, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch 2 gạch những đặc điểm lưỡng cư cổ giống lưỡng cư ngày nay.

Xem lời giải

Ngành chân khớp có quan hệ họ hàng với ngành thân mềm hơn hay là gần với động vật có xương sống hơn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 184 SGK Sinh học 7. Quan sát, đọc chú thích trên sơ đồ cây phát sinh hình 56.3, trả lời những câu hỏi sau: Cho biết ngành chân khớp có quan hệ họ hàng gần gũi với ngành thân mềm hơn hay với động vật có xương sống hơn...

Xem lời giải

Bài 1 trang 184 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 184 SGK Sinh học 7. Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật.

Xem lời giải

Bài 2 trang 184 SGK Sinh học 7

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất