Bình chọn:
4.2 trên 17 phiếu
Hãy nêu 1 vài ví dụ tương tự ở địa phương em để chứng minh sự đa dạng, phong phú của thế giới động vật. Hãy nêu 1 vài ví dụ tương tự ở địa phương em để chứng minh sự đa dạng, phong phú của thế giới động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 6 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Hãy dựa vào các hình trên, điền tên động vật (*) mà em biết vào chú thích ở dưới hình 1.4 và trả lời các câu hỏi sau. Hãy dựa vào các hình trên, điền tên động vật (*) mà em biết vào chú thích ở dưới hình 1.4 và trả lời các câu hỏi sau.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 8 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 8 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 8 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 8 SGK Sinh học 7. Hãy kể tên những động vật thường gặp ở địa phương em ? Chúng có đa dạng, phong phú không ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 8 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 8 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 8 SGK Sinh học 7. Chúng ta phải làm gì để thế giới động vật mãi mãi đa dạng, phong phú ?

Xem chi tiết
Quan sát hình 2.1, thảo luận nhóm và đánh dấu ✓ vào ô trống ở bảng 1. Quan sát hình 2.1, thảo luận nhóm và đánh dấu ✓ vào ô trống ở bảng 1.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Hãy xem xét các đặc điểm dự kiến sau đây để phân biệt động vật với thực vật. Hãy xem xét các đặc điểm dự kiến sau đây để phân biệt động vật với thực vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Liên hệ thực tế, điền tên động vật đại diện mà em biết vào bảng 2. Liên hệ thực tế, điền tên động vật đại diện mà em biết vào bảng 2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 11 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 12 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 12 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 12 SGK Sinh học 7. Các đặc điểm chung của động vật ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 12 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 12 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 12 SGK Sinh học 7. Kể tên động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 12 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 12 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 12 SGK Sinh học 7. Ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người ?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất