CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Bình chọn:
4.2 trên 67 phiếu
Lý thuyết trùng sốt rét

Trùng sốt rét thích nghi với kí sinh trong máu người, trong thành ruột và tuyến nước bọt của muỗi Anôphen. Chúng có kích thước nhò. không có bộ phận di chuyên và các không bào, hoạt động dinh dưỡng đểu thực hiện qua màng tế bào.

Xem chi tiết

Lý thuyết trùng kiết lị

Trùng kiết lị giống trùng biến hình, chí khác ở chồ chân giả rất ngắn. Bào xác trùng kiết lị (hình 6.1) theo thức ăn, nước uống vào ống tiêu hoá người.

Xem chi tiết

Lý thuyết trùng biến hình

- Trùng biến hình là đại điện tiêu biểu của lớp Trùng chân giả. Chúng sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng. Đôi khi, chúng nổi lận vào lớp váng trèn các mặt ao, hổ.

Xem chi tiết

Lý thuyết trùng giày

Trùng giày là đại diện của lớp Trùng cỏ. Tế bào trùng giày đã phân hoá thành nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng sống nhất định.

Xem chi tiết

đặc điểm chung và vai trò thực tiến của động vật nguyên sinh

- Các đại diện của Động vật nguyên sinh dù cấu tạo đơn giàn hay phức tạp. dù sống tự do hay ki sinh... đểu có chung một số đặc điểm.

Xem chi tiết

Lý thuyết trùng roi

I-Trùng roi xanh, 1- Cấu tạo và di chuyển, 2. Dinh dưỡng, 3. Sinh sản, 4. Tính hướng sáng

Xem chi tiết

Trùng giầy có hình dạng? Trùng giầy di chuyển như thế nào?

Trùng giày có hình dạng? Trùng giày di chuyển như thế nào? Hãy đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng với ý trả lời đúng cho câu hỏi sau: + Trùng giày có hình dạng: - Đối xứng ☐ - Không đối xứng ☐ - Dẹp như chiếc đế giày ☐ - Có hình khối như chiếc giày ☐ + Trùng giày di chuyển như thế nào? - Thẳng tiến ☐ - Vừa tiến, vừa xoay ☐

Xem lời giải

Trùng roi di chuyển như thế nào? Trùng roi có màu xanh là nhờ?

Hãy đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng với ý trả lời đúng cho câu hỏi sau

Xem lời giải

Vẽ hình dạng trùng giầy và trùng roi mà em quan sát được vào vở và chú thích.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 16 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Hãy dựa vào hình 4.2 diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Thảo luận và đánh dấu vào ô trống ứng với ý trả lời đúng của các câu hỏi sau:

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 18 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Em hãy điền vào nhận xét sau đây về tập đoàn trùng roi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 19 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 19 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 19 SGK Sinh học 7. Có thể gặp trùng roi ở đâu ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 7

Trùng roi giống và khác với thực vật ờ những điểm nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 19 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 19 SGK Sinh học 7. Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến ưa xoay mình ?

Xem lời giải

Ghi số thứ tự vào các ô trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.

Hình 5.2 vẽ lại 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hóa mồi. Quá trình đó được trình bày bằng 4 câu ngắn, sắp xếp theo trình tự chưa hợp lí dưới đây:

Xem lời giải

Quan sát hình 5.1 và 5.3 thảo luận và trả lời các câu hỏi sau.

Quan sát hình 5.1 và 5.3 thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: - Nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình (về số lượng và hình dạng) - Không bào co bóp của trùng giày và trùng biến hình khác nhau như thế nào (về cấu tạo, số lượng, vị trí) - Tiêu hóa ở trùng giày khác với trùng biến hình như thế nào (về cách lấy thức ăn, quá trình tiêu hóa và thải bã)

Xem lời giải

Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 7

Trùng biến hình sổng ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 22 SGK Sinh học 7. Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 22 SGK Sinh học 7. Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất