Bài 15. Giun đất

Bình chọn:
3.8 trên 179 phiếu
Lý thuyết giun đất

Giun đất lưỡng tính. Khi sinh sản, hai con giun chập phần đầu vào nhau trao đổi tinh dịch (hình 15.6). Sau khi hai cơ thê ghép đôi tách nhau được 2, 3 ngày...

Xem chi tiết

Em hãy đánh số vào ô trống cho đúng thứ tự cách di chuyển của giun đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 54 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Hãy dựa vào hình 15.5, so sánh với giun tròn để tìm ra hệ cơ quan mới bắt đầu xuất hiện ở giun đất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 54 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Hãy giải thích các hiện tượng ở giun đất.

Dựa vào thông tin về dinh dưỡng và cấu tạo trong của giun đất hãy giải thích các hiện tượng sau đây ở giun đất: - Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất? - Cuốc phải giun đất thấy có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Đó là chất gì và sao có màu đỏ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 55 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 55 SGK Sinh học 7. Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 55 SGK Sinh học 7. Cơ thể giun đất có màu phớt hồng, tại sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 SGK Sinh học 7

Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào?

Xem lời giải