Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Bình chọn:
4.2 trên 287 phiếu
Phân biệt 3 bộ lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất. Phân biệt 3 bộ lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Sinh học 7. Phân biệt 3 bộ Lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất.

Xem chi tiết
Lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng. Lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Sinh học 7. Quan sát hình 37.1 đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Xem chi tiết
Hãy nêu đặc điểm chung của lưỡng cư. Hãy nêu đặc điểm chung của lưỡng cư.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Sinh học 7. Hãy nêu đặc điểm chung của lưỡng cư về: Môi trường sống, da, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, sự sinh sản, sự phát triển cơ thể, đặc điểm nhiệt độ cơ thể.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 122 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 122 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 122 SGK Sinh học 7. Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 122 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 122 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 122 SGK Sinh học 7. Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 122 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 122 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 122 SGK Sinh học 7. Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

Xem chi tiết


Gửi bài