ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - SINH 7

Bình chọn:
4.6 trên 107 phiếu
Đề thi học kì 2 Sinh lớp 7 năm 2020-2021 Sở GD&ĐT TP Huế

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 7 năm 2020-2021 Sở GD&ĐT TP Huế với cách giải nhanh, lời giải chi tiết, chú ý quan trọng.

Xem chi tiết

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh lớp 7

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Sinh học 7 sắp tới.

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất