Bình chọn:
4.6 trên 116 phiếu
Quan sát hình 25.1, sau đó dựa vào bảng 1 làm rõ chức năng các bộ phận quan sát thấy, ghi vào ô trống trong bảng. Quan sát hình 25.1, sau đó dựa vào bảng 1 làm rõ chức năng các bộ phận quan sát thấy, ghi vào ô trống trong bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Đánh số vào ô trống theo một thứ tự đúng với tập tính chăng lưới ở nhện và cho biết nhện chăng tơ vào lúc nào? Đánh số vào ô trống theo một thứ tự đúng với tập tính chăng lưới ở nhện và cho biết nhện chăng tơ vào lúc nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 83 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Với các thao tác gợi ý ở trên, thảo luận và đánh số vào ô trống theo thứ tự hợp lý của tập tính săn mồi ở nhện. Với các thao tác gợi ý ở trên, thảo luận và đánh số vào ô trống theo thứ tự hợp lý của tập tính săn mồi ở nhện.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 83 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Quan sát hình vẽ và thông tin, thảo luận, rồi điền nội dung phù hợp vào các ô trống ở bảng 2. Quan sát hình vẽ và thông tin, thảo luận, rồi điền nội dung phù hợp vào các ô trống ở bảng 2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 84 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 85 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 85 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 85 SGK Sinh học 7. Cơ thể Hình nhện có mấy phần? So sánh các phần cơ thế với Giáp xác. Vai trò của mỗi phần cơ thể?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 85 SGK Sinh học 7. Nhện có mấy đôi phần phụ? Trong đó có mấy đôi chân bò?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 85 SGK Sinh học 7. Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện?

Xem chi tiết