Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

Bình chọn:
4.3 trên 241 phiếu
Lý thuyết đặc điểm chung của ngành giun dẹp

Giun dẹp dù sống tự do hay kí sinh đều có chung nhũng đặc điểm như cơ thể dẹp. đới xứng hai bên và phân biệt đâu đuôi, lưng bụng, ruột phân nhiều nhành, chưa có ruột sau và hậu môn.

Xem chi tiết

Quan sát hình 12.1.2.3 và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi.

Quan sát hình 12.1,2,3 và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau: - Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận nào của người và động vật? Vì sao? - Đề phòng chống giun dẹp kí sinh, cần phải ăn uống giữ vệ sinh như thế nào cho người và gia súc?

Xem lời giải

Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của giun dẹp.

Hãy sử dụng thông tin trong bài 11 và bài 12 điền vào bảng sau (nếu đúng dùng dấu +, nếu không đúng dùng dấu -)

Xem lời giải

Bài 1 trang 46 sgk sinh học 7

Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?

Xem lời giải

Bài 2 trang 46 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 46 SGK Sinh học 7. Sán lá gan, sán dây, sán lá máu xâm nhập vào cơ thể vật chủ qua các con đường nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 46 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 46 SGK Sinh học 7. Nêu đặc điếm chung của ngành Giun dẹp. Tại sao lấy đặc điểm “dẹp" đặt tên cho ngành?

Xem lời giải