Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

Bình chọn:
4.3 trên 295 phiếu
Lý thuyết trùng biến hình

- Trùng biến hình là đại điện tiêu biểu của lớp Trùng chân giả. Chúng sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng. Đôi khi, chúng nổi lận vào lớp váng trèn các mặt ao, hổ.

Xem chi tiết

Lý thuyết trùng giày

Trùng giày là đại diện của lớp Trùng cỏ. Tế bào trùng giày đã phân hoá thành nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng sống nhất định.

Xem chi tiết

Ghi số thứ tự vào các ô trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.

Hình 5.2 vẽ lại 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hóa mồi. Quá trình đó được trình bày bằng 4 câu ngắn, sắp xếp theo trình tự chưa hợp lí dưới đây:

Xem lời giải

Quan sát hình 5.1 và 5.3 thảo luận và trả lời các câu hỏi sau.

Quan sát hình 5.1 và 5.3 thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: - Nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình (về số lượng và hình dạng) - Không bào co bóp của trùng giày và trùng biến hình khác nhau như thế nào (về cấu tạo, số lượng, vị trí) - Tiêu hóa ở trùng giày khác với trùng biến hình như thế nào (về cách lấy thức ăn, quá trình tiêu hóa và thải bã)

Xem lời giải

Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 7

Trùng biến hình sổng ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 22 SGK Sinh học 7. Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 22 SGK Sinh học 7. Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào ?

Xem lời giải