Bình chọn:
4.5 trên 48 phiếu
Hãy chọn trong cụm từ: Bình thường, tiêu giảm, phát triển, … để điền vào bảng cho thích hợp và giải thích ngắn gọn ý nghĩa của hiện tượng ấy. Hãy chọn trong cụm từ: Bình thường, tiêu giảm, phát triển, … để điền vào bảng cho thích hợp và giải thích ngắn gọn ý nghĩa của hiện tượng ấy.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Hãy cho biết vòng đời của sán sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong thiên nhiên xảy ra các tình huống sau. Hãy cho biết vòng đời của sán sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong thiên nhiên xảy ra các tình huống sau.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 43 SGK Sinh học 7. Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 43 SGK Sinh học 7. Vì sao trâu, bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 43 SGK Sinh học 7. Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan?

Xem chi tiết
Quan sát hình 12.1,2,3 và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau: Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận nào của người và động vật? Vì sao? Quan sát hình 12.1,2,3 và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau: Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận nào của người và động vật? Vì sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 45 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Hãy sử dụng thông tin trong bài 11 và bài 12 điền vào bảng sau (nếu đúng dùng dấu +, nếu không đúng dùng dấu  -) Hãy sử dụng thông tin trong bài 11 và bài 12 điền vào bảng sau (nếu đúng dùng dấu +, nếu không đúng dùng dấu -)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 45 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 46 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 46 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 46 SGK Sinh học 7. Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 46 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 46 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 46 SGK Sinh học 7. Sán lá gan, sán dây, sán lá máu xâm nhập vào cơ thể vật chủ qua các con đường nào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 46 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 46 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 46 SGK Sinh học 7. Nêu đặc điếm chung của ngành Giun dẹp. Tại sao lấy đặc điểm “dẹp" đặt tên cho ngành?

Xem chi tiết
Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Giun cái dài và mập hơn giun đực có ý nghĩa sinh học gì? Nếu giun đũa thiếu lớp vỏ cuticun thì số phận chúng sẽ như thế nào... Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Giun cái dài và mập hơn giun đực có ý nghĩa sinh học gì? Nếu giun đũa thiếu lớp vỏ cuticun thì số phận chúng sẽ như thế nào...

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Dựa vào sơ đồ vòng đời giun đũa và thông tin trên, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Rửa tay trước khi ăn và không ăn rau sống có liên quan gì đến bệnh giun đũa... Dựa vào sơ đồ vòng đời giun đũa và thông tin trên, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Rửa tay trước khi ăn và không ăn rau sống có liên quan gì đến bệnh giun đũa...

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 49 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 49 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 49 SGK Sinh học 7. Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 49 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 49 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 49 SGK Sinh học 7. Nêu tác hại của giun đũa với sức khỏe con người ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7. Nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người ?

Xem chi tiết
Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Các loài giun tròn thường kí sinh ở đâu và gây ra tác hại gì cho vật chủ? Hãy giải thích sơ đồ vòng đời giun kim ở hình 14.4... Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Các loài giun tròn thường kí sinh ở đâu và gây ra tác hại gì cho vật chủ? Hãy giải thích sơ đồ vòng đời giun kim ở hình 14.4...

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 51 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Hãy dựa vào hình vẽ và thông tin trong bài 13, 14 thảo luận và đánh dấu (✓) và điền chữ vào bảng cho phù hợp. Hãy dựa vào hình vẽ và thông tin trong bài 13, 14 thảo luận và đánh dấu (✓) và điền chữ vào bảng cho phù hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 51 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 52 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 52 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 52 SGK Sinh học 7. Căn cứ vào nơi kí sinh hãy so sánh giun kim và giun móc cảu, xem loài giun nào nguy hiếm hơn? Loài giun nào dễ phòng chống hơn?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 52 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 52 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 52 SGK Sinh học 7. Trong số các đặc điểm chung của Giun tròn, đặc điểm nào dễ dàng nhận biết chúng?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 52 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 52 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 52 SGK Sinh học 7. Ở nước ta, qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao, tại sao?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất