CHƯƠNG III: CÁC NGÀNH GIUN

Bình chọn:
4.1 trên 56 phiếu
Em hãy đánh số vào ô trống cho đúng thứ tự cách di chuyển của giun đất. Em hãy đánh số vào ô trống cho đúng thứ tự cách di chuyển của giun đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 54 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Hãy dựa vào hình 15.5, so sánh với giun tròn để tìm ra hệ cơ quan mới bắt đầu xuất hiện ở giun đất? Hãy dựa vào hình 15.5, so sánh với giun tròn để tìm ra hệ cơ quan mới bắt đầu xuất hiện ở giun đất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 54 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Hãy giải thích các hiện tượng ở giun đất. Hãy giải thích các hiện tượng ở giun đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 54 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 55 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 55 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 55 SGK Sinh học 7. Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 55 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 55 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 55 SGK Sinh học 7. Cơ thể giun đất có màu phớt hồng, tại sao?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 55 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 55 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 55 SGK Sinh học 7. Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào?

Xem chi tiết
Ghi chú thích vào các hình 16.1A, B, C thay cho các số 1,2,3 ... Ghi chú thích vào các hình 16.1A, B, C thay cho các số 1,2,3 ...

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Em hãy dựa vào hình 16.3 A để nhận dạng cơ quan tiêu hóa trên mẫu vật và hoàn thành chú thích ở hình 16.3.B Em hãy dựa vào hình 16.3 A để nhận dạng cơ quan tiêu hóa trên mẫu vật và hoàn thành chú thích ở hình 16.3.B

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 58 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Dựa vào hình 16.3 A hãy chú thích thay các số trên hình 16.3.B , C Dựa vào hình 16.3 A hãy chú thích thay các số trên hình 16.3.B , C

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 58 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Qua quan sát trình bày cấu tạo ngoài của giun đất. Qua quan sát trình bày cấu tạo ngoài của giun đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 58 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bổ sung thêm các đại diện giun đốt mà em biết. Bổ sung thêm các đại diện giun đốt mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Thảo luận nhóm rút ra các đặc điểm chung của ngành giun đốt. Thảo luận nhóm rút ra các đặc điểm chung của ngành giun đốt.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 60 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 61 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 61 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 61 SGK Sinh học 7. Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 61 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 61 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 61 SGK Sinh học 7. Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào những đặc điểm cơ bản nào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 61 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 61 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 61 SGK Sinh học 7. Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài