CHƯƠNG II: NGÀNH RUỘT KHOANG

Bình chọn:
4.6 trên 65 phiếu
Quan sát hình 8.2 mô tả bằng lời 2 cách di chuyển của thủy tức.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Nghiên cứu thông tin trong bảng và ghi tên từng loại tế bào vào ô trống của bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 30 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Hãy căn cứ vào cấu tạo của tua miệng và khoang ruột làm rõ quá trình bắt mồi, tiêu hóa mồi theo gợi ý của các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 32 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 32 SGK Sinh học 7. Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thuỷ tức.

Xem lời giải

Bài 2 trang 32 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 32 SGK Sinh học 7. Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 32 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 32 SGK Sinh học 7 . Phân biệt thành phần tế bào ớ lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thuỷ tức và chức năng từng loại tế bào này.

Xem lời giải

Quan sát hình 9.1 và đọc các thông tin trên đánh dấu tích vào bảng 1 cho phù hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 33 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Căn cứ vào hình 9.3 và thông tin trên hãy đánh dấu (✓) vào bảng 2 cho phù hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 35 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 35 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 35 SGK Sinh học 7. Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 35 SGK Sinh học 7. Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 35 SGK Sinh học 7. Cành san hô được dùng để trang trí là bộ phận nào của cơ thế chúng?

Xem lời giải

Thảo luận nhóm và rút ra đặc điểm chung của ngành ruột khoang.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 38 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 38 SGK Sinh học 7. Cấu tạo của Ruột khoang sống bám và Ruột khoang bơi lội tự do có đặc điếm gì chung?

Xem lời giải

Bài 2 trang 38 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 38 SGK Sinh học 7. Em hãy kể tên các đại diện của Ruột khoang có thể gặp ở địa phương em?

Xem lời giải

Bài 3 trang 38 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 38 SGK Sinh học 7. Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc với một số động vật ngành Ruột khoang phải có phương tiện gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 38 SGK Sinh học 7

Giải bài 4 trang 38 SGK Sinh học 7. San hô có lợi hay có hại? Biển nước la có giàu san hô không?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài