Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 7


Đề bài

Câu 1. (3 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Hệ hô hấp ở thỏ gồm:

A. Khí quản

B. Phế quản

C. Phổi

D. Cả A, B và C đều đúng

2. Đặc điểm nào chứng tỏ sự đa dạng của lớp thú ?

A. Lớp thú hiện có khoảng 4600 loài, 26 bộ

B. Ở Việt Nam phát hiện được 275 loài

C. Có thú đẻ trứng và thú đẻ con, đều có lông mao và tuyến sữa.

D. Cả A, B và C đều đúng.

3. Những đại diện nào sau đây đều thuộc bộ gặm nhấm ?

A. Chuột chù, chuột chũi, chuột nhà

B. Chuột đồng, sóc, nhím

C. Hổ, báo, chó sói                       

D. Chuột đồng, chuột chù, chuột chũi

Câu 2. (2 điểm) Ghép những thông tin ở cột A với những thông tin ở cột B sao cho phù hợp

 

Tên bộ (A)

Đặc điểm cấu tạo (B)

1. Bộ thú huyệt

a. Chi trước biển đổi thành cánh da

2. Bộ thú túi

b. Chi trước biến đổi thành vây bơi dạng bơi chèo

3. Bộ dơi

c. Có chi sau lớn khỏe, vú có tuyến sữa

4. Bộ cá voi

d. Thú cái có tuyến sữa nhưng chưa có vú

 

Câu 3. (5 điểm) Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (1 đại diện của lớp thú thể hiện sự hoàn thiện so vói các lóp ĐVCXS đã học.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

D

D

B

 

Câu 2.

1. d; 2. c; 3. a; 4. b

Câu 3. Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (1 đại diện của lớp thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp ĐVCXS đã học.

- Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp.

- Có cơ hoành tham gia vào hô hấp.

- Phổi có nhiều túi phổi nhỏ làm tăng diện tích trao đổi khí.

- Tim có 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

- Thận sau: cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng trao đổi chất

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.