Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 7

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đề bài

Câu 1. (3 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Hệ hô hấp ở thỏ gồm:

A. Khí quản

B. Phế quản

C. Phổi

D. Cả A, B và C đều đúng

2. Đặc điểm nào chứng tỏ sự đa dạng của lớp thú ?

A. Lớp thú hiện có khoảng 4600 loài, 26 bộ

B. Ở Việt Nam phát hiện được 275 loài

C. Có thú đẻ trứng và thú đẻ con, đều có lông mao và tuyến sữa.

D. Cả A, B và C đều đúng.

3. Những đại diện nào sau đây đều thuộc bộ gặm nhấm ?

A. Chuột chù, chuột chũi, chuột nhà

B. Chuột đồng, sóc, nhím

C. Hổ, báo, chó sói                       

D. Chuột đồng, chuột chù, chuột chũi

Câu 2. (2 điểm) Ghép những thông tin ở cột A với những thông tin ở cột B sao cho phù hợp

 

Tên bộ (A)

Đặc điểm cấu tạo (B)

1. Bộ thú huyệt

a. Chi trước biển đổi thành cánh da

2. Bộ thú túi

b. Chi trước biến đổi thành vây bơi dạng bơi chèo

3. Bộ dơi

c. Có chi sau lớn khỏe, vú có tuyến sữa

4. Bộ cá voi

d. Thú cái có tuyến sữa nhưng chưa có vú

 

Câu 3. (5 điểm) Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (1 đại diện của lớp thú thể hiện sự hoàn thiện so vói các lóp ĐVCXS đã học.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

D

D

B

 

Câu 2.

1. d; 2. c; 3. a; 4. b

Câu 3. Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (1 đại diện của lớp thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp ĐVCXS đã học.

- Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp.

- Có cơ hoành tham gia vào hô hấp.

- Phổi có nhiều túi phổi nhỏ làm tăng diện tích trao đổi khí.

- Tim có 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

- Thận sau: cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng trao đổi chất

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 7 - Xem ngay

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
So sánh đặc điểm sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng. So sánh đặc điểm sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 124 SGK Sinh học 7. So sánh đặc điểm sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng.

Xem chi tiết
Nêu đặc điểm chung của bò sát. Nêu đặc điểm chung của bò sát.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 132 SGK Sinh học 7. Nêu đặc điểm chung của bò sát.

Xem chi tiết
Hãy nêu đặc điểm chung của lưỡng cư về: Môi trường sống, da, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, sự sinh sản, sự phát triển cơ thể, đặc điểm nhiệt độ cơ thể. Hãy nêu đặc điểm chung của lưỡng cư về: Môi trường sống, da, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, sự sinh sản, sự phát triển cơ thể, đặc điểm nhiệt độ cơ thể.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Sinh học 7. Hãy nêu đặc điểm chung của lưỡng cư về: Môi trường sống, da, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, sự sinh sản, sự phát triển cơ thể, đặc điểm nhiệt độ cơ thể.

Xem chi tiết
Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của ếch để thích nghi với đời sống trên cạn. Vẽ và ghi chú các phần cấu tạo của bộ não ếch. Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của ếch để thích nghi với đời sống trên cạn. Vẽ và ghi chú các phần cấu tạo của bộ não ếch.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 119 SGK Sinh học 7. Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của ếch để thích nghi với đời sống trên cạn.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay