Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 7

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đề bài

Câu 1. (3 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Hệ hô hấp ở thỏ gồm:

A. Khí quản

B. Phế quản

C. Phổi

D. Cả A, B và C đều đúng

2. Đặc điểm nào chứng tỏ sự đa dạng của lớp thú ?

A. Lớp thú hiện có khoảng 4600 loài, 26 bộ

B. Ở Việt Nam phát hiện được 275 loài

C. Có thú đẻ trứng và thú đẻ con, đều có lông mao và tuyến sữa.

D. Cả A, B và C đều đúng.

3. Những đại diện nào sau đây đều thuộc bộ gặm nhấm ?

A. Chuột chù, chuột chũi, chuột nhà

B. Chuột đồng, sóc, nhím

C. Hổ, báo, chó sói                       

D. Chuột đồng, chuột chù, chuột chũi

Câu 2. (2 điểm) Ghép những thông tin ở cột A với những thông tin ở cột B sao cho phù hợp

 

Tên bộ (A)

Đặc điểm cấu tạo (B)

1. Bộ thú huyệt

a. Chi trước biển đổi thành cánh da

2. Bộ thú túi

b. Chi trước biến đổi thành vây bơi dạng bơi chèo

3. Bộ dơi

c. Có chi sau lớn khỏe, vú có tuyến sữa

4. Bộ cá voi

d. Thú cái có tuyến sữa nhưng chưa có vú

 

Câu 3. (5 điểm) Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (1 đại diện của lớp thú thể hiện sự hoàn thiện so vói các lóp ĐVCXS đã học.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

D

D

B

 

Câu 2.

1. d; 2. c; 3. a; 4. b

Câu 3. Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (1 đại diện của lớp thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp ĐVCXS đã học.

- Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp.

- Có cơ hoành tham gia vào hô hấp.

- Phổi có nhiều túi phổi nhỏ làm tăng diện tích trao đổi khí.

- Tim có 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

- Thận sau: cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng trao đổi chất

 Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Sinh lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Quan sát hình 20.6, đối chiếu với mẫu vật về cấu tạo trong của mực, nhận biết các bộ phận và ghi số vào các ô trống sao cho tương ứng với các vị trí trên hình vẽ. Quan sát hình 20.6, đối chiếu với mẫu vật về cấu tạo trong của mực, nhận biết các bộ phận và ghi số vào các ô trống sao cho tương ứng với các vị trí trên hình vẽ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 70 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Hoàn chỉnh bảng thu hoạch. Hoàn chỉnh bảng thu hoạch.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 70 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 73 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 73 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 73 SGK Sinh học 7. Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?

Xem chi tiết
Dựa vào gợi ý trên và hình 23.3A, tìm các chi tiết cơ quan thần kinh ở mẫu tôm vừa mổ chú thích chính xác vào hình 23.3C. Dựa vào gợi ý trên và hình 23.3A, tìm các chi tiết cơ quan thần kinh ở mẫu tôm vừa mổ chú thích chính xác vào hình 23.3C.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 78 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.