Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 7


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đề bài

Câu 1. (2 điểm) Hãy chọn từ thích hợp trong các từ và cụm từ cho dưới đây để điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

a. Thằn lằn thở hoàn toàn bằng.............................. (phổi, da)

b. Tim thằn lằn có 3 ngăn, trong đó............................. có vách hụt (tâm nhĩ,

tâm thất)

c. Từ tâm thất máu đi ra nuôi cơ thể là.................... (máu đỏ tươi, máu pha)

d. Nước tiểu thằn lằn đặc, là nhờ.......................... hấp thu lại nước (thận sau,

thận giữa)

Câu 2. (3 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Những đại diện nào sau dây (lều thuộc nhỏm c him bay ?

A. Vịt trời, đà điểu, gà gô, diều hâu.

     B. Chim ưng, chim cánh cụt, vịt trời

     C. Cú lợn, chim ưng, vịt trời, gà gô.

     D. Chim ưng, vịt trời, đà điểu, chim cánh cụt.

2. Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở nước là:

A. Da trần, phủ chất nhầy, tai có màng nhĩ, mũi là cơ quan hô hấp.

     B. Đầu dẹp nhọn, mắt mũi ở vị trí cao trên đầu, chi sau có màng bơi giữa các ngón, da trần phủ chất nhầy.

C. Đầu dẹp nhọn khớp với thân thành một khối, mắt có mi giữ nước mắt.

     D. Mắt mũi ở vị trí cao trên đầu, chi sau có màng bơi giữa các ngón, da trần phủ chất nhầy.

3. Bộ.............. đặc điểm cấu tạo ngoài: mỏ ngắn, khỏe; kiếm mồi bằng

cách bới đất; cánh ngắn, tròn; chân to, con trống có cựa.

A. Cú                 B. Chim ưng

C. Gà                 D. Ngỗng

Câu 3. (3 điểm) Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau.

Câu 4. (2 điểm) Phân biệt bộ Cá sấu và bộ Có vảy?

Lời giải chi tiết

Câu 1. A. phổi,               B. tâm thất

C. máu pha                    D. thận sau

Câu 2.

1

2

3

C

B

C

 

Câu 3. Lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau.

- Lưỡng cư sống trong nước, thân dài, đuôi dẹp bên, 2 chi trước và sau dài như nhau, hoạt động về đêm là lưỡng cư có đuôi (cá cóc Tam Đảo,....)

- Lưỡng cư sống trong nước và trên cạn, thân ngắn, không đuôi, 2 chi sau dài và khoẻ hơn chi trước, chi sau có màng bơi, hoạt động về đêm là lưỡng cư không đuôi (đa số lưỡng cư: cóc, ếch, nhái, ễnh ương,...)

Câu 4. Phân biệt bộ Cá sấu và bộ Có vảy:

- Bộ Cá sấu:

+ Hàm rất dài, có nhiều răng lớn, nhọn sắc, mọc trong lỗ chân răng. Trứng có vỏ đá vôi bao bọc.

- Bộ Có vảy:

+ Hàm ngắn, có răng nhỏ mọc trên hàm. Trứng có màng dai bao bọc.

+ Có chi, màng nhĩ rõ (thăn lằn bóng); Không có chi, không có màng nhĩ (rắn ráo)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí