Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 7


Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đại diện của hộ Guốc lẻ là:

A. Tê giác, lợn, bò

B. Voi, bò, ngựa

C. Nai, ngựa, lợn

D. Lừa, ngựa, tê giác

2. Tập tính của chuột đồng là gì ?

A. Đào hang chủ yếu bằng răng cửa

B. Ăn tạp, ăn bằng cách gặm giấm

C. Sống thành đàn                                     

D. Cả A, B và C đều đúng.

3. Đối với dơi, điều nào sau đây là không dúng ?

A. Răng nhọn, sắc

 B.Dơi không cất cánh mà thả từ trên cao xuống

C. Đẻ con và nuôi con bằng sữa

D. Mũi là cơ quan phát siêu âm

4. Tim thỏ cỏ mấy ngăn?

A. Hai ngăn

B. Ba ngăn

C. Bốn ngăn

D. Cả A, B và C đều sai

5. Ở thỏ  ruột dài với manh tràng lớn (ruột tịt) là nơi:

A. tiêu hoá xenlulôza

B. tiêu hoá thức ăn

C. tiết dịch tiêu hoá

D. hấp thụ chất dinh dưỡng

Câu 2. (3 điểm) Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của 3 bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt.

Câu 3. (2 điểm) Trình bày đặc điểm hệ tuần hoàn của thỏ.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

4

5

D

D

D

C

A

 

Câu 2. Tập tính bắt mồi của những đại diện của 3 bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt:

- Ăn sâu bọ: Tìm mồi

- Gặm nhấm: Tìm mồi

- Ăn thịt:

+ Rình mồi, vồ mồi (báo)

+ Đuổi mồi, bắt mồi (sói)

Câu 3. Đặc điểm hệ tuần hoàn của thỏ.

- Tim 4 ngăn

- 2 vòng tuần hoàn

- Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi đảm bảo sự trao đổi chất mạnh ở thỏ.

- Thỏ là động vật hằng nhiệt.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.