Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 1 - Sinh học 7


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 1 - Sinh học 7

Đề bài

Câu 1. (2 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Sán lông và sán lá gan được xếp chung một ngành giun dẹp vì:

A. Cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên

B. Có lối sống kí sinh

C. Có lối sống tự do

D. Sinh sản hữu tính hoặc vô tính

2. Tại sao khi ngập nước giun đất thường chui lên mặt nước?

A. Hang bị ngập nước giun không có nơi ở

B. Giun không hô hấp được phải ngoi lên đề hô hấp

C. Giun ngoi lên để tìm nơi ở khô ráo hơn

D. Cả B và c đều đúng.

Câu 2. (3 điểm) Xác định tên của 3 đại diện trong ngành Ruột khoang mà em đã học:

Hình 1: Sơ đồ cấu tạo cơ thể một số đại diện ngành ruột khoang

Hình A…………

Hình B………….  

Hình C………….   

Câu 3. (5 điểm) Kể tên các đại diện ruột khoang mà em biết. Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc vói một số động vật ngành Ruột khoang phải có phương tiện gì ?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

A

B

1. Sán lông và sán lá gan được xếp chung một ngành giun dẹp vì: Cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên

Chọn A

2. Khi ngập nước giun đất thường chui lên mặt nước vì: Giun không hô hấp được phải ngoi lên đề hô hấp

Chọn B

Câu 2: Tên của 3 đại diện trong ngành Ruột khoang mà em đã học là:

Hình A. Sứa

Hình B. Thuỷ tức

Hình C. San hô

Câu 3. * Kể tên các đại diện ruột khoang mà em biết:

Hải quỳ bám trên đá, hải quỳ bám trên tôm kí cư, thuỷ tức, san hô, sứa...

*Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc với một số động vật ngành Ruột khoang, nên dùng bao tay, bao tay phải dày để khó rách khi bị gai độc ghim vào; nêu lặn xuống biển sâu để khai thác san hô nên mặc đồ bơi dày khó bị đâm thủng.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí