Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 1 - Sinh học 7


Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Hãy sắp xếp tên các đại diện của các ngành giun sau đây vào đúng ngành của chúng: Sản lông, giun đùa, giun đỏ, sán lá gan, giun rễ lúa, đỉa, giun chì, sán lá mâu, giun móc, sản hũ trầu, sản dãy, giun kim, giun đất, rươi

1. Ngành Giun dẹp ………………………………

2. Ngành Giun tròn ……………………………

3. Ngành Giun đốt ………………………………

Câu 2. (3 điểm) Nêu vai trò của giun đốt.

Câu 3. (2 điểm) Trong số các đặc điểm chung của giun tròn, đăc điểm nào dễ nhận biết chúng nhất ?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1, Ngành Giun dẹp: Sán lông, sán lá gan, sán lá máu, sán bã trầu, sán dây.

2, Ngành Giun tròn: Giun đũa, giun kim, giun móc câu, giun rễ lúa, giun chỉ.

3, Ngành Giun đốt: Giun đất, giun đỏ, đỉa, rươi.

Câu 2. Vai trò của giun đốt:

- Làm thức ăn cho người và động vật.

- Làm cho đất trồng xốp thoáng.

- Làm màu mỡ đất trồng.

- Một số có hại cho người và động vật (đỉa...)

Câu 3. Trong số các đặc điểm chung của giun tròn, đặc điểm dễ nhận biết chúng nhất là:

Cơ thể hình trụ, thuôn dài 2 đầu.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí