Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 1 - Sinh học 7


Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Sự trao đổi khí ở thuỷ tức được thực hiện qua:

      A. ống khí

      B. thành cơ thể

      C. màng tế bào

      D. Cả A, B và C đều sai.

2. Đặc điểm khác biệt của sứa so với thuỷ tức là:

      A. di chuyển bằng dù

      B. đối xứng toả tròn

      C. tua miệng gây ngứa

      D. Cả A, B và C đều đúng.

3. Động vật nguyên sinh nào sau đây có đời sổng tự do ?

     1, Trùng roi

     2, Trùng biến hình

     3, Trùng kiết lị

     4, Trùng đế giày

     5, Trùng sốt rét

     A. 1, 2, 3            B. 2, 3 ,4.

     C. 3, 4, 5.          D. 1, 2, 4.

4. Triệu chúng kiết lị ?

      A. Đau quặn bụng

      B. Đi ngoài nhiều

      C. Phân có lẫn máu và chất nhày

      D. Cả A, B và C đều đúng.

5. Loài nào sau đây có hình thức di chuyển theo kiểu co bóp dù?

A.Thuỷ tức              B. San hô

C. Sứa                     D. Tất cả đều đúng.

Câu 2. (5 điếm) So sánh trùng roi, trùng đế giày và trùng biến hình (về hình dạng, cấu tạo, di chuyển, dinh dưõìig và sinh sản)?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

4

5

B

A

D

D

C

1.  Sự trao đổi khí ở thuỷ tức được thực hiện qua: thành cơ thể

Chọn B

2. Đặc điểm khác biệt của sứa so với thuỷ tức là: di chuyển bằng dù

Chọn A

3. Động vật nguyên sinh có đời sổng tự do là: Trùng roi, Trùng biến hình, Trùng đế giày

Chọn D

4. Triệu chúng kiết lị ?

- Đau quặn bụng

- Đi ngoài nhiều

- Phân có lẫn máu và chất nhày

Chọn D

5. Sứa có hình thức di chuyển theo kiểu co bóp dù

Chọn C

Câu 2. * Giống nhau:

- Cơ  thể đơn bào

- Sống trong môi trường nước

- Sinh sản trực phân (phân đôi)

* Khác nhau:

 

Trùng roi

Trùng biến hình

Trùng đế giày

Hình dạng

Hình thoi

Luôn thay đổi

Đế giày

Di chuyển

Bằng roi

Bằng chân giả

Tiêm mao

Dinh dưỡng

Tự dưõng và dị dưỡng

Dị dưỡng

Dị dưỡng

Sinh sản phân đôi

Theo chiều dọc

Theo nhiều chiều

Theo chiều ngang và tiếp hợp

Cấu tạo

Có diệp lục

Không có diệp lục

Không có diệp lục

Chưa có cơ quan chuyên hoá

Chưa có cơ quan chuyên hoá

Có cơ quan chuyên hoá

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.