Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885


Tóm tắt mục 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở kinh thành Huế tháng 7 - 1885

* Nguyên nhân:

- Phe chủ chiến trong triều đình Huế muốn giành lại chủ quyền từ tay Pháp.

- Thực dân Pháp khi biết âm mưu của phe chủ chiến, đã tìm mọi cách để tịêu diệt phe chủ chiến khi có điều kiện.

* Diễn biến:

- Đêm 4 rạng 5-7-1885 Tôn Thất Thuyết (Thượng Thư Bộ binh) hạ lệnh tấn công quân Pháp ở Tòa Khâm Sứ và Đồn Mang Cá.

- Quân Pháp nhất thời rối loạn, sau khi củng cố tinh thần, chúng phản công chiếm Hoàng Thành. Trên đường đi chúng giết người cướp của rất dã man.

Lược đồ kinh thành Huế năm 1885

ND chính

Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở kinh thành Huế tháng 7 - 1885: nguyên nhân, diễn biến chính.

Loigiaihay.com

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885


Bình chọn:
4.5 trên 41 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí