CHƯƠNG VIII: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Bình chọn:
4.7 trên 128 phiếu
Giải thích biện pháp gây vô sinh để diệt sinh vật gây hại. Giải thích biện pháp gây vô sinh để diệt sinh vật gây hại.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 193 SGK Sinh học 7. Giải thích biện pháp gây vô sinh để diệt sinh vật gây hại.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 195 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 195 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 195 SGK Sinh học 7. Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 195 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 195 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 195 SGK Sinh học 7. Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học. Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Lựa chọn những câu trả lời và điền vào bảng. Lựa chọn những câu trả lời và điền vào bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 196 SGK Sinh học 7. Quan sát hình 60 và đọc các thông tin có liên quan tới hình. Lựa chọn những câu trả lời và điền vào bảng sau.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 198 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 198 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 198 SGK Sinh học 7. Thế nào là động vật quý hiếm.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 198 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 198 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 198 SGK Sinh học 7. Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Câu 1, 2 trang 199 sgk sinh học 7 Câu 1, 2 trang 199 sgk sinh học 7

Giải bài 1, 2 trang 199 SGK Sinh học 7. Bài 1: Địa phương em thường nuôi những động vật nào? Bài 2: Các động vật nuôi ở địa phương em có những ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế?

Xem chi tiết
Lựa chọn tên ngành động vật và tên đại diện vào ô trống của bảng. Lựa chọn tên ngành động vật và tên đại diện vào ô trống của bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 200 SGK Sinh học 7. Đọc bảng 1, lựa chọn tên ngành động vật và tên đại diện vào ô trống của bảng sao cho phù hợp với những đặc điểm của ngành.

Xem chi tiết
Hãy cho biết trong lớp bò sát và lớp chim đã có những trường hợp cụ thể nào thể hiện sự thích nghi thứ sinh trở lại môi trường nước. Hãy cho biết trong lớp bò sát và lớp chim đã có những trường hợp cụ thể nào thể hiện sự thích nghi thứ sinh trở lại môi trường nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 201 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Thảo luận điền tên động vật và tầm quan trọng thực tiễn vào ô trống của bảng 2. Thảo luận điền tên động vật và tầm quan trọng thực tiễn vào ô trống của bảng 2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 201 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tham quan thiên nhiên Báo cáo thực hành: Tham quan thiên nhiên

Ghi tên động vật quan sát thấy vào bảng sau đây và đánh dấu (√) định rõ môi trường sống và vị trí phân loại của chúng (nếu rõ được tên lớp hay ngành thì cần ghi cụ thể)

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài